Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. HinduismenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hinduismen

Hinduismen er blant de eldste religionene i verden. De fleste hinduene bor i India, Nepal og på Sri Lanka.

I denne videoen møter du noen norsk hinduer med bakgrunn fra Sri Lanka og India.

Selv om hinduismen gjerne forbindes med et mangfold av guder, er det i mange tilfeller upresist å kalle hinduismen polyteistisk. De fleste anser Shiva eller Vishnu som hovedgud, og ser gjerne de andre gudene som ulike aspekter ved hovedguden. Derfor kan man også forstå hinduismen som en monoteistisk religion. Hinduismen har imidlertid et stort mangfold av trosoppfatninger og praksis, så det er vanskelig å generalisere.

Gjenfødelse (samsara) og karma-loven er sentrale begreper i hinduers virkelighetsoppfaning. Gode og dårlige handlinger (karma) bestemmer hvordan man blir gjenfødt i det neste liv. Men det endelige målet er frigjøring (moksha) fra gjenfødelsen.

For mange hinduer handler religionen først og fremst om praktiske handlinger gjennom ritualer, feiringer og et liv i hengivenhet til Gud. Gudene tilbes i tempelet, der de vekkes hver morgen gjennom faste ritualer. De fleste hinduer har også små hus-altre i hjemmet der de ofrer til de gudene de føler er viktigst for deres liv.

Læringsressurser

Hinduismen