Hopp til innhold

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Religion og livssynChevronRight
 4. BuddhismenChevronRight
 5. Utforsk et buddhisttempel 3ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk et buddhisttempel 3

Et besøk i et tempel kan være utgangspunkt for et forskningsprosjekt. Her kan du bruke tempelet til å samle relevant informasjon for å løse en konkret problemstilling.

Problemstilling

Velg en av problemstillingene under eller lag en selv som du får godkjent av lærer. Følg deretter oppskriften for hvordan du samler informasjon og skriver rapport under.

 1. Karma Tashi Ling-tempelet tilhører en spesifikk buddhistisk tradisjon. Hvordan vises dette særpreget i kunst, arkitektur, symbolbruk osv. i tempelet?
 2. Velg ut en konkret gjenstand i tempelet. Hvordan kan denne gjenstanden knyttes til ulike ved buddhismen?
 3. Hvordan kan tempelet hjelpe en buddhist i veien til å nå nirvana?

Samle relevant informasjon og skriv rapport

Når du har valgt problemstilling, kan du bruke denne oppskriften for å gjennomføre et mini-forskningsprosjekt:

 1. Har du en formening om dette på forhånd? Sett opp en eller flere .
 2. Gå inn i tempelet og let etter relevant informasjon. Ta notater underveis.
 3. Søk etter annen relevant informasjon på nett eller i bøker for å finne ut mer rundt de tingene du fant i tempelet.
 4. Skriv en kort rapport (250–500 ord) som inneholder:
 • beskrivelse av hvordan du gjennomførte oppgaven (med ev. hypoteser)
 • beskrivelse av hva du fant i tempelet som var relevant
 • drøfting av problemstillingen ved hjelp at fagbegreper og modeller (som for eksempel )
 • kort konklusjon eller oppsummering av det viktigste du fant ut

Læringsressurser

Buddhismen