Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. BuddhismenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Buddhismen

Buddhismen er den fjerde største religionen i verden og er mest utbredt i Asia. Buddhister forstår tilværelsen som et evigvarende kretsløp av gjenfødelser i ulike former. Buddhas lære viser en vei ut av dette kretsløpet.

I denne videoen møter du en buddhist med bakgrunn fra Vietnam, og en norsk kvinne som har konvertert fra kristendommen til buddhismen.

Læren om gjenfødelsesprosessen kalles samsara. Det er menneskets bevisste gjerninger, karma, som er avgjørende for hvordan man blir gjenfødt. Men det finnes en vei ut av denne evige sirkelen. Målet for alle buddhister er å nå nirvana der man er fri for lidelse, gjenfødsel og uvitenhet.

Klosterordenen er viktig i buddhismen. Her får munkene (og også noen nonner) kunnskap om Buddhas lære og tid til å utøve religionen. Meditasjon er en av teknikkene buddhister bruker for å nå nirvana. Slike teknikker har også fått fotfeste i Vesten.

Hovedretningene innen buddhismen er theravada, mahayana og vajrayana.

Læringsressurser

Buddhismen