Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. Jødedommen ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Jødedommen

Jødedommen er en monoteistisk religion med opprinnelse i Midtøsten. Staten Israel er en jødisk stat, men det bor jøder over hele verden, de fleste i USA, og noen i Europa. Betegnelsen jøde brukes også om ikke-troende personer med jødisk opphav.

I denne videoen møter du tre norske jøder i synagogen i Oslo. Å være jøde handler ikke bare om religiøs overbevisning. Det handler også om identitet og en måte å leve livet sitt på.

Jødedommen eksisterte lenge før de øvrige abrahamittiske religionene. Kristendommen og Islam har derfor har hentet mye av tankegodset sitt fra jødedommen. Felles for de tre religionen er at de tror på én gud, og at denne guden har åpenbart seg for menneskene og gitt dem lover de skal leve etter. Moses fikk disse lovene (Toraen) av Gud på Sinai fjell, og Toraen er derfor sentral i den jødiske religionen.

Jødedommen er en etnisk religion. Det vil si at religion er knyttet til et folk, israelfolket. Forholdet mellom Gud og israelfolket er sentralt i jødisk historieforståelse og identitet. Jødene ser på seg selv som et folk med en spesiell forpliktelse til å holde reglene i Toraen – loven som er gitt dem av Gud.

Landet Israel står også sentralt som landet Abraham, jødenes stamfar, ble bedt om å flytte til av Gud. I hovedstaden Jerusalem sto også jødedommens største helligdom, Tempelet, fram til det ble ødelagt av romerne i år 70 e.Kr.

Det finnes flere ulike former for jødedom: ortodoks jødedom, konservativ jødedom og reformjødedom. I Norge regner ca. 1400 personer seg i dag som jøder.

Læringsressurser

Jødedommen