Hopp til innhold

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. IslamChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Islam

Islam er den nest største og den yngste av de store verdensreligionene. Religionen er dominerende i Midtøsten og deler av Asia, men har også sterkt fotfeste i Nord-Afrika. Muslimene tror på én gud, Allah, og at Muhammad var hans profet.

I denne videoen møter du en ung mann som er ahmadiyya-muslim og en ung, kvinnelig sjia-muslim.

Muslimer underkaster seg Allah og de guddommelige lovene for menneskelivet som er formidlet gjennom profeten Muhammed og den hellige Koranen. En praktiserende muslim ber flere ganger om dagen, faster under Ramadam, og følger muslimske regler for hva som er rent og urent.

På verdensbasis er flertallet av muslimer sunni-muslimer; et mindretall er sjia-muslimer. I Norge finner vi tilhengere av begge disse retningene, og også ahmadiyya-muslimer. Ahmadiyya- muslimer blir ikke annerkjent av andre muslimer siden stifteren av denne trosretningen sees på som en profet. Innen Islam finne det også en karismatisk bevegelse som er opptatt av mystikk. Disse kalles sufister.

Læringsressurser

Islam