Hopp til innhold

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Religion og livssynChevronRight
 4. KristendommenChevronRight
 5. Jesu lignelserChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Jesu lignelser

Jesu lignelser er korte og enkle fortellinger som formidler viktige sider ved kristendommen. I denne oppgaven skal du dramatisere og tolke noen av disse fortellingene.

En mann i hatt og frakk med et esel hjelper en mann som ligger i veigrøfta. Maleri.
En av de mest kjente lignelsen i Bibelen er den barmhjertige samaritan. "Den gode samaritan" av Maximilien Luce (1896).

Jesu lignelser er enkle fortellinger med ett eller et par hovedpoeng. Mange av fortellingene har med jordbruk å gjøre og viser samfunnet slik det var på Jesu egen tid.

Lignelsene har ofte blitt tolket allegorisk. Det vil si at fortellingene handler om noe annet enn det som beskrives direkte. Blant de kristne er det imidlertid ulike meninger om hvordan disse fortellingene skal forstås.

Oppgave

Del klassen inn i grupper. Hver gruppe får en av lignelsene under som dere skal dramatisere for klassen.

 1. Gruppen skal først dramatisere lignelsen så levende som mulig. Bruk gjerne enkle rekvisitter eller kostymer.
 2. Etter framføringen skal en eller flere i gruppen tolke liknelsen for klassen. Hva tror dere lignelsen betyr? Hvilket budskap har fortellingen?
 3. Til slutt skal en eller flere i gruppen forklare hva lignelsen kan fortelle oss om kristendommens lære og/eller etikk.

Lignelser

 1. Den barmhjertige samaritan: Lukas kap. 10 vers 25 - 37
 2. Sønnen som kom hjem: Lukas kap. 15, vers 11 - 32
 3. Lignelsen om den rike mannen og Lasarus: Lukas kap. 16, vers 19 - 31
 4. Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren: Matteus kap. 18, vers 20 - 35
 5. Lignelsen om arbeiderne i vingården: Matteus kap. 20, vers 1 - 16
 6. Lignelsen om brudepikene: Matteus kap. 25, vers 1 - 13

Læringsressurser

Kristendommen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs