Hopp til innhold

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Religion og livssynChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

I omtalen av verdensreligionene blir du kjent med disse dimensjonene:

 1. lære
 2. myter og fortellinger
 3. ritualer
 4. opplevelser
 5. etikk
 6. sosial organisering
 7. kunst og materielle uttrykk

Ifølge læreplanen skal du sette deg inn i kristendommen, islam og en tredje, selvvalgt religion. Den selvvalgte religionen kan for eksempel være buddhisme, hinduisme, sikhisme eller jødedom.

De store religionene består av ulike retninger og trossamfunn. Nasjonalt og lokalt er måten religionen utøves på preget av den kulturen den er en del av.

I en globalisert verden oppstår stadig nye religiøse bevegelser og forestillinger i møtet mellom religiøst tankegods fra ulike kulturer. For å forstå hvordan mennesker tenker og handler må vi ha innsyn i det livssynet de har, enten det bygger på religiøse forestillinger eller er basert på humanistiske verdier.

Emner

Religion og livssyn

 • Hva er egentlig religion? Hvordan kan vi klassifisere religioner? Og hvordan har de ulike religionene vi kjenner til i dag oppstått og utviklet seg?

 • Kristendommen

  Kristendommen er en monoteistisk religion, men skiller seg fra andre monoteistiske religioner ved troen på Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

 • Islam

  Islam er den nest største og den yngste av de store verdensreligionene. Muslimene tror på én gud, Allah, og at Muhammad var hans profet.

 • Jødedommen

  Jødedommen er en monoteistisk religion med utspring i Midtøsten. De fleste jøder bor idag i Israel eller i USA.

 • Buddhismen

  Buddhismen er den fjerde største religionen i verden og er mest utbredt i Asia.

 • Hinduismen

  Hinduismen er blant de eldste religionene i verden. Religionen er mest utbedt i India. Hinduer tilber mange guder.

 • Sikhismen

  Sikhismen er verdens femte største religion. Sikhene er monoteister. Den hellige skriftsamlingen, Guru Granth Sahib, har en viktig posisjon i religionen.

 • Samisk religion

  Begrepet samisk religion brukes ofte om før-kristen religion blant samer. Men majoriteten av den samiske befolkingen tilhører i dag kristendommen.

 • Nyreligiøsitet

  Nyreligiøsitet er religiøse bevegelser som har oppstått i moderne tid, det vil si fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

 • Humanismen

  Humanismen setter mennesket i sentrum, og ser på mennesket som et selvstendig vesen som verken er underlagt gudene eller naturen.

 • Livssynsmangfold

  Norge er et pluralistisk samfunn. Mennesker med ulike livssyn lever side om side. For å forstå hverandre trenger vi kunnskap om hva andre tror og tenker.