Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Produksjon og arbeidChevronRight
  4. Kunnskaps- og informasjonssamfunnetChevronRight
  5. Eldreomsorg 2058ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Eldreomsorg 2058

Ny teknologi på flere områder

Teknologi utvikles og brukes på flere og flere områder i samfunnet, også innenfor helse og medisin. I dag arbeider selskaper med programvare som skal gjøre det enklere å diagnostisere og behandle sykdommer, og ny helseteknologi kan bli revolusjonerende. Programmer som kommuniserer med mennesker på en eller annen måte finnes allerede – du har kanskje "snakket" med smartassistenter som Siri eller Bixby på telefonen din?

I animasjonen "Eldreomsorg i 2058" visualiseres litt av denne framtida. Humoristisk, men nok med en viss ironisk snert. Kan eldreomsorg ende slik i framtida, med programmer som ikke tolker og forstår menneskelig kommunikasjon? Se animasjonen og diskuter:

  • Hva tror du slike former for kommunikasjon og teknologi gjør med samfunnet vi lever i? Hvilke fordeler og ulemper ser du for deg?

Læringsressurser

Kunnskaps- og informasjonssamfunnet