Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Produksjon og arbeidChevronRight
  4. Produksjon i ulike kulturer og tidsepokerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Industrisamfunnet

Det tredje teknologiske og sosiale skiftet er den industrielle revolusjonen. Resultatet av den ble en total samfunnsendring.

Telegraf, dampbåt, lokomotiv og hurtigpresse. Illustrasjon
Utvikling i industrisamfunnet; dampbåten, lokomotivet, telegrafen og hurtigpresse.

Industrisamfunnet

Industrisamfunnet er et samfunn der varene er produsert av maskiner som er drevet av brensel i stedet for muskelkraft. Det ga støtet til masseproduksjon av industrivarer og matvarer som ble omsatt i et marked. Både produksjon og handel økte. Som følge av overgangen fra seil til damp, og med utbyggingen av jernbanen og veinettet, falt prisene drastisk på transport. I sin tur førte det til et stort prisfall på jordbruksvarer, særlig korn.

De sosiale endringene var store. Den industrielle produksjonen var mye mer effektiv enn det noen hadde sett tidligere. Befolkningen økte sterkt, og det var ikke mulig å sysselsette de nye samfunnsmedlemmene i et jordbruk som etter hvert ble mer effektivt og dermed trengte mindre arbeidskraft. Vi fikk en enorm flytting til byene, og resultatet var at mange forble fattige.Konsekvenser av den industrielle revolusjon

  • den sosiale ulikheten i samfunnet kom på grunn av urbaniseringen mer til syne enn tidligere
  • industriarbeiderklassen vokste fram. Befolkningsøkningen etter 1800 førte til at ledig arbeidskraft fra landsbygda søkte til byene i stort antall
  • arbeiderne organiserte seg for å få bedre lønninger, arbeidsforhold og politiske rettigheter. I de vestlige industrisamfunnene utviklet det seg representative demokratiske styreformer. Arbeiderne fikk etter hvert politiske rettigheter som stemmerett og organisasjonsfrihet, på linje med andre grupper i samfunnet.
  • sosial utjevning. Selv om den første fasen av utviklinga i industrisamfunnet var preget av stor ulikhet, førte den økonomiske utviklinga til at flere grupper i samfunnet fikk mer å rutte med, selv om forskjellene i samfunnet fortsatt var store. Det økte overskuddet førte til at det var mulig å utvikle sosiale ordninger gjennom velferdsstaten.

De ulike teknologiske og sosiale skiftene har foregått på ulike tidspunkt rundt om i verden. Gamle samfunnstyper, både jeger- og sankersamfunn og jordbrukssamfunn, finnes i verden i dag. Men forholdene et gjeterfolk som masaiene lever under i dag, er selvsagt dramatisk forskjellige fra de forholdene et slikt samfunn levde under for flere tusen år siden. Selv om produksjon og levesett er basert på gammel tradisjon, er byen og det moderne informasjonssamfunnet kanskje bare en time unna.

Læringsressurser

Produksjon i ulike kulturer og tidsepoker