Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. ReligionChevronRight
  5. Religionens påvirkningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Religionens påvirkning

Religioner har ofte gjort et sterkt inntrykk på samfunn og mennesker. Tro har både påvirket samfunnsutvikling, og den har gitt religiøse mening i livet. I denne oppgaven skal du jobbe med hvordan religion har påvirket samfunnet rundt deg.

julepynt
Julefeiringen er en etablert tradisjon i Norge.

Oppgave 1

Tenkeskriving: Sett av 3 minutter og skriv ned alt du mener religion har påvirket. Det kan være noe så enkelt som navn, regler eller tradisjoner.

Tenkeskriving er en form for utforskende skriving hvor du skal forsøke å skrive deg inn i et tema. Målet for denne oppgaven er å skrive ned alle tankene du har om temaet religion og samfunn. Blyanten skal hele tiden være i bevegelse.

Oppgave 2

Bruk det du skrev i oppgave 1 som utgangspunkt, og skriv en tekst hvor du drøfter hvordan religion har påvirket samfunnet rundt deg. Skriv omtrent én side.

Læringsressurser

Religion