Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningerChevronRight
  5. Oppgave: Patrilineære slektskapssystemerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgave: Patrilineære slektskapssystemer

I disse oppgavene skal du jobbe med hva som kjennetegner patrilineære slektskapssystemer.

Et fotografi av en gjeter og en flokk kveg som er innhyllet i røyk for å holde insekter unna.

Oppgave 1

  1. Hva kjennetegner patrilineære slektskapssystemer?
  2. Hvordan er maktfordelingen i denne type slektskapssystemer?
  3. Hvorfor tror du maktbalansen er slik den er, og er dette noe som gjelder i samfunnet generelt? Argumenter for svaret ditt.

Oppgave 2

  1. Hvordan henger slektskap og konflikthåndtering sammen hos nuerne?
  2. Hva tror du – er det like lett for norske familier (som tradisjonelt sett er av kognatisk avstamning) å organisere slekten slik nuerne gjør det for å håndtere konflikter? Hvorfor/hvorfor ikke? Skriv ned svarene dine og sammenlign dem med svarene til en klassekamerat.

Læringsressurser

Familie- og slektskapsordninger

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter