Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. Familie- og slektskapsordningerChevronRight
  5. Oppgaver: Kognatisk avstamningChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver: Kognatisk avstamning

Her skal du jobbe litt mer med kognatisk avstamning. Målet er å vite hva som kjennetegner kognatisk avstamning, og hva som skiller det fra andre slektskapssystemer. I tillegg skal du se litt på din egen slekt.

Et fotografi av en eldre kvinne med sin datter og oldebarn.
En oldemor med sin datter og oldebarn.

Oppgave 1

Gå gjennom teksten om kognatisk slektskap. Hva er det som kjennetegner denne type slektskapssystemer?

Oppgave 2

Gå gjennom teksten om kognatisk slektskap. Hva er det som skiller denne type systemer fra matrilineære og patrilineære slektskapssystemer?

Oppgave 3

Siden slekten fordobles for hver nye generasjon, kan det bli vanskelig å huske alle man er i slekt med. Spesielt vanskelig kan det være å ha oversikt over de eldre generasjonene, som olde- og tippoldeforeldre.

Hvilke forutsetninger mener du må ligge til rette for at man skal kunne huske de eldre generasjonene ved navn?

Oppgave 4

I kognatiske samfunn fordobles slekten for hver generasjon. Vi har fire besteforeldre, åtte oldeforeldre og så videre. Jo lengre bak i tid man går, jo flere medlemmer består slekten av.

  1. Hvor langt bak i slekten klarer du å huske medlemmene ved navn? Når du har skrevet ned dem du husker, kan du spørre personer i slekten din for å komme deg videre.
  2. Klarer du skille hvem som er på morssiden og hvem som er på farssiden?

Nedenfor er en lenke til en side hvor du kan laste ned et slektstre og skrive det ut. På den måten kan det bli lettere å holde kontroll på hvem som er hvem.

Slektstre

Læringsressurser

Familie- og slektskapsordninger

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter