Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. KulturbegrepetChevronRight
  5. Kultur og kulturbegrepetChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgave kultur. Skriv sammen!

Hender som skriver på whiteboardtavle.Foto

Hva tenker du på når du hører ordet "kultur"?

Denne oppgaven er en gruppe/klasseoppgave, men kan også løses individuelt.

Først skriver hver enkelt elev ned hva de assosierer med ordet "kultur" – på et eget notat, i stikkordsform.

Lærer eller en elev i klassen/gruppa oppretter en side for samskriving, som for eksempel Samtavle, eller bruker tavla i klasserommet. Samle alle assosiasjonene i samtavla/på vanlig tavle. Lenke til video på YouTube som viser bruk av Samtavla.

Forsøk deretter å plassere det dere har skrevet på tavla under følgende bolker:

  • kunstuttrykk (musikk, teater, malerier/skulpturer, film, dans og lignende)
  • aktiviteter
  • ideer, meninger, verdier, normer, regler
  • måter å leve på
  • fysiske objekter

Prøv nå å lage en felles definisjon av hva ordet "kultur" betyr, ut fra hva dere har kommet fram gjennom punktene ovenfor.

Lagre resultatet av oppgaven som et notat, eller bilde. Du skal bruke det i en senere oppgave i læringsstien.

Video

Video fra YouTube der de viktigste funksjonene i Samtavla gjennomgås.