Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. KulturforståelseChevronRight
  4. KulturbegrepetChevronRight
  5. Kultur og kulturbegrepetChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål:

  • reflektere over uttrykket "norsk kultur"
  • gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur
  • forstå hvorfor begreper er nyttige verktøy i faget
  • kunne planlegge, gjennomføre og presentere funn fra fokusgruppeintervju om "norsk kultur"