Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Massemedia, teknologi og kommunikasjonChevronRight
  5. Likestilling og medierChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Likestilling og medier

I denne oppgaven skal du lytte til podkasten Kjønnsavdelingen episode 2 Media

Lytt til podkastens første del og fin ut hva forskerne sier om spørsmålene under. Elisabeth Eide snakker fra starten av podkasten og fram til 15.38, og Aina Landsverk HAgen fra 16.28 til 27.760.

Elisabeth Eide er professor og medieforsker. Hun har forsket på hvordan mediene framstiller kjønn, og om det er likestilling i mediene.

1. Hvordan framstilles kjønn i mediene, ifølge professor og medieforsker Elisabeth Eide?

2. Hva mener hun er konsekvensene av hvordan mediene framstiller kjønn?

3. Hva mener hun kan gjøres for å fremme likestilling i mediene?

Aina Landsverk Hagen er sosialantropolog, og forsker på netthets i mediene.

4. Hvor omfattende mener hun netthetsproblematikk er?

5. Hva påpeker hun er konsekvensene av netthets?

6. Hva mener hun er gode tiltak for å håndtere netthets, for de som blir utsatt for det?

7. I podkasten brukte forskerne uttrykk som:
feminisme, dagsorden, minoritetsmarkør, "sportifisering", seksualisert mobbing, ytringsskade, triggertema og herskerteknikk.
Forklar hva som menes med disse utrykkene.

8. Skriv et Leserinnlegg med overskriften "Likestilling i mediene?" fra ditt ståsted som ung voksen. Argumenter for hvordan dette påvirker deg, og drøft hva du mener må til for å fremme likestilling i mediene.

Læringsressurser

Massemedia, teknologi og kommunikasjon