Hopp til innhold

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. SosialiseringChevronRight
 4. Massemedia, teknologi og kommunikasjonChevronRight
 5. Hatprat? Hatytringer? ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hatprat? Hatytringer?

Hva handler hatytringer om? I denne filmen diskuterer elever, en forsker og politiet hva dette betyr og medfører. Se filmen, og jobb deretter med oppgave 1 og 2 muntlig eller skriftlig.

Oppgave 1:

 1. Det er ofte diskusjon om hva som er forskjellen mellom fornærmelser og hatefulle ytringer, og hvordan ytringsfrihet kan defineres. Hva mener du kan betegnes som hatefulle ytringer? Kan du gi noen eksempler?
 2. Anna Birgitta Nilsen, professor og forfatter av "Hatprat", sier noe om hva hatefulle ytringer kan karakteriseres som.
  Hva er det hun påpeker når vi skal definere og forklare hva hatefulle ytringer er? Nilsen påpeker også at hatytringer er en utfordring for demokratiet. Hva betyr det, ifølge Nilsen?
 3. Politiets nettpatrulje er en viktig instans i arbeidet mot hatytringer, og i videoen forklarer de hvordan de jobber aktivt mot hatytringer i sin rolle. Hvordan jobber politiet? Hva kan konsekvensene av hatytringer bli når politiet følger opp ulike saker?

Oppgave 2:

Det finnes mange informasjonsressurser om dette emnet. En av dem er:

Bufdir informasjonsside om hatytringer

 1. Les informasjonssiden om "Hva er hatytringer" i lenken over. Hvordan defineres hatytringer? Hvilke kjennetegn har slike ytringer, ifølge denne teksten?
 2. På siden finner du flere eksempler der det har blitt avsagt dommer etter straffelovens §185 (hatefulle ytringer). Søk opp loven og paragrafen på Lovdata.no. Hva sier denne paragrafen?

Læringsressurser

Massemedia, teknologi og kommunikasjon