Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosiale avvikChevronRight
  5. Kriminalitet, forebygging og straffChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Hva er kriminalitet, og hvordan sanksjonerer vi lovbrudd?

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan vi definerer kriminalitet
  • ha bakgrunnskunnskap om kriminalitet i Norge
  • kunne vurdere forskjellige måter å forebygge lovbrudd på
  • kunne drøfte bakgrunnen for kjønnsforskjeller i begåtte lovbrudd