1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosiale avvikChevronRight
  5. Brudd på normer og reglerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Brudd på normer og regler

Tenk over: Kan man få negative reaksjoner på det mange ser som positive avvik? Hva med positive reaksjoner på negative avvik? Gå sammen i grupper på to eller tre, og diskuter dere fram til hva dere vil fylle ut i skjemaet nedenfor.

Læringsressurser

Sosiale avvik