Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosialisering i ulike kulturer og grupperChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sosialisering i ulike kulturer og grupper

Sosialisering handler om hvordan vi påvirkes, hva vi påvirkes av gjennom livet, og hvordan dette former oss som individer.

En gjeng med venner med mobiltelefoner på en benk vinterstid. Foto.

Under dette emnet skal du lære om hva sosialisering er, og på hvilke arenaer sosialisering foregår. Vi skal se nærmere på normer som handler om hvordan det forventes at vi oppfører oss i ulike roller og situasjoner.

Rollene vi har, er gjerne knyttet opp mot sosialiseringsarenaer, familie, skole, fritidsaktiviteter og jobb, men det kan også knyttes opp mot kjønn. Hvilke normer som tillegges de forskjellige rollene, er altså knyttet opp mot andres forventninger til deg, inkludert kjønnsroller. Kanskje har du selv merket hvordan det er knyttet forventninger til deg basert på hvilket kjønn du har eller din seksualitet?

Sosialisering og emner knyttet til sosialisering er viktig i sosiologi-faget,men behandles også i sosialantropologi. For eksempel er identitet viktig i begge fagområder. Du skal lære litt om forskjellene på den identiteten du er født med, og identitet du har skaffet deg.

Du vil også bli kjent med noen teoretikere og hvordan de ser på hvordan læring og sosialisering skjer i enkeltinidivider og i ulike samfunn.

Læringsressurser

Sosialisering i ulike kulturer og grupper