Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metodeChevronRight
  4. Kvalitativ metodeChevronRight
  5. Prøv deg på fokuserte observasjonerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Prøv deg på fokuserte observasjoner

Utydelig bilde av en rekke mennesker i rulletrapper. Foto.

Velg et område hvor elever og andre oppholder seg, og ta deretter for deg en gruppe du synes er interessant. Det kan gjerne være den samme gruppa som du brukte i den første oppgaven, dersom det er mulig.

Lag noen spørsmål som du ønsker å få svar på gjennom observasjonen. Du kan enten ta utgangspunkt i spørsmålene som er nevnt på forrige side, eller du kan lage dine egne. Hele poenget er å undersøke noe gjennom fokuserte observasjoner, for så å få et tydeligere bilde av den gruppa/situasjonen du studerer.

Her kan det være lurt å ikke gape over for mye til å begynne med. Velg ett eller to spørsmål. På den måten blir det lettere å foreta observasjonene. Har man for mange spørsmål med én gang, er det lett å miste kontrollen.

Husk notater, og at læreren din skal godkjenne arbeidet før du går i gang med observasjonen. Dette er for å ivareta de forskningsetiske retningslinjene.

Læringsressurser

Kvalitativ metode