Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metodeChevronRight
  4. Kvalitativ metodeChevronRight
  5. Forsøk deg på deskriptiv observasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Forsøk deg på deskriptiv observasjon

Ungdommer sitter med mobiler og nettbrett i en kantine. Foto.

Sett deg i kantina eller et annet rom hvor elever og andre oppholder seg. Finn en gunstig utkikkspost, og velg deg ut en gruppe du synes er interessant. Noter det du ser: hvem de er, hva de gjør, hva de snakker om, om de har en spesiell klesstil og så videre.

Målet er å få et overblikk over situasjonen eller gruppa. Få med deg så mye som mulig, og skriv notatene dine i en formell og objektiv form. Du skal ikke legge dine egne meninger inn i dette, du skal bare observere det som foregår.

Husk notater, og at læreren skal godkjenne arbeidet før du går i gang med observasjonen. Dette er for å ivareta forskningsetiske retningslinjer.

Hvor lang tid du bruker på observasjonen, varierer etter hvem eller hva du observerer. Noen ganger er det lett å finne informasjon, mens andre ganger må man bruke litt tid for innhente det man er ute etter. Det som er viktig, er at du bruker den tiden du har behov for.

Læringsressurser

Kvalitativ metode