Hopp til innhold

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metodeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder er rutinene for hvordan samfunnsforskere går frem for å beskrive, undersøke og tolke hendelser i samfunnet. De samfunnsvitenskapelige arbeidsmetodene blir delt i to hoveddeler: en kvantitativ og en kvalitativ metodedel.

Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.

Samfunnsforskernes verktøy

Når du skal beskrive arbeidet til en snekker, vil du alltid begynne med en beskrivelse av hvordan resultatet av arbeidet ser ut. Er arbeidet fint utført? Er skjøtene håndverkmessig utført? Er veggen pen og rett? Er taket tett og solid? Gjennom dette kan vi fortelle noe om hvordan snekkeren har brukt de verktøyene han eller hun har hatt til rådighet, og hvilke metoder som er brukt for å utføre arbeidet.

På samme måte som snekkeren må være en dyktig fagperson med arbeidsmetodene og verktøyet sitt for å få et godt resultat, så må samfunnsviteren kunne sine arbeidsmetoder og bruke sitt arbeidsverktøy for å gjøre en god jobb.

Dokumentasjon og beskrivelse av arbeidet

Kvalitative og kvantitative metoder er to svært ulike måter du kan bruke for å skaffe kunnskap om samfunnet, men det er metoder som ofte utfyller hverandre. Som samfunnsforsker skal du bruke den metoden du mener er mest hensiktsmessig for den undersøkelsen du vil gjennomføre.

Uansett valg av metode, så er det viktig at du gjennom hele arbeidet med undersøkelsen dokumenterer hva du har gjort, hvorfor du gjorde det og hvilke resultater du fikk. Etter at undersøkelsen er gjennomført, samler du alle notatene og data, enten det er fra en observasjon eller en spørreundersøkelse, og systematiserer dem, og forsøker å finne ut om det er noen systematiske tendenser som kan gi forklaringer på spørsmålene du stilte deg på forhånd.

Gjennom tiden har det vært store diskusjoner blant samfunnsvitere om hvilken metode som er best. I dag er det mindre diskusjon om dette. Det er likevel noen krav til samfunnsvitenskapelige undersøkelser som alltid gjelder, uansett hvilken metode som blir valgt:

 • Alle vitenskapelige undersøkelser og påstander bør være offentlige, og de bør kunne etterprøves. Det vil si at en annen forsker skal kunne gjennomføre den samme undersøkelsen og få det samme resultatet som du fikk.
 • Undersøkelser skal være så enkle, men samtidig så systematiske og fullstendige som mulig.
 • Undersøkelser skal ha så høy grad av holdbarhet, det vil si sannhet eller sannsynlighet, som mulig.

Hvorfor samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder?

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder har vært viktige for å skaffe oss den kunnskapen vi har i dag om sosiale systemer, samfunn og forhold mellom mennesker.

I dag blir det hevdet at kunnskap og ferdigheter på dette området er viktigere enn noen gang. Det blir begrunnet med blant annet at

 • det er flere mennesker som flytter enn før – og menneskene flytter over store avstander, de etablerer seg i fremmede kulturer, noe som skaper spenninger som vi trenger kunnskap om for å takle
 • moderne bruk av sosiale medier og datasystemer fører til at store mengder med informasjon om enkeltmenneskers handlinger og holdninger blir registrert, og det er viktig å ha kunnskap om hvordan slik informasjon kan brukes og hvordan den ikke skal brukes

Emner

Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metode

 • Teori og empiri

  Hva er sosiologi og hva er sosialantropologi? I dette emnet skal vi se på noen kjennetegn, og noen eksempler på samfunnsvitenskapelig metode.

 • Kvantitativ metode bruker du når du vil undersøke noe for å få informasjon om en større gruppe mennesker.

 • Kvalitativ metode handler om å samle inn informasjon gjennom metoder som observasjon, deltakelse og intervjuer.