Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos dyrChevronRight
 5. Forskningsoppgave om raudåteChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Forskningsoppgave om raudåte

I denne forskningsoppgaven skal du sammenligne resultater fra flere forskningsstasjoner. Du skal lete etter tendenser og prøve å finne en sannsynlig forklaring på forskjellene i produksjon mellom de fire stasjonene.

Flere individ av raudåte sett i lupe. Foto

Eggproduksjon hos Calanus finmarchicus (raudåte)

Flaske med skillemembran i motlys. Foto
Eggleggingskammeret for raudåte inneholder en hunn. Eggene passerer membranen og samles i nedre kammer.

Eggleggingsforsøket er beskrevet i filmen Eggleggingsforsøk med raudåte.

Se også artikkelen Krepsdyret Raudåte – en nøkkelart , og flere oppgaver om vandring og formering hos raudåte.

Ressurser til hjelp

I resultatene vil du se at det er store individuelle forskjeller mellom hunnene, men også klare forskjeller mellom stasjonene.

Kan du finne en tendens og en sannsynlig forklaring på forskjellene mellom de fire stasjonene?

Farget tverrsnitt av vannmasser i norskehavet. Figur
Snitt gjennom vannmassene for stasjon 152 til 162 i Norskehavet
Havkart med markering av forskningsstasjoner. Figur.
Kart over forskningsstasjonene 152–161 – G.O. Sars 3.–9. mai 2013
Plansje over produksjon og temperatur i havet. Tegning.
Mengde klorofyll sett i sammenheng med temperatur i vannmassene. Fluorescens er lysutsendelse fra et eksitert pigmentmolekyl som for eksempel klorofyll.

Læringsressurser

Formering hos dyr

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter