Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til pollinering"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til pollinering"

Disse oppgavene skal hjelpe deg til å se sammenhenger mellom bygningstrekk i blomsten og hvordan ulike frøplanter sprer sitt pollen. Tilpasningene til ulike pollinatorer og miljø har gjennom evolusjonen ført til et fascinerende mangfold av strategier og bygningstrekk som øker plantens sjanse for å få ført sine gener videre.

Bie dekket med pollen. Foto.
 1. Mange fjellplanter har fargerike blomster som tiltrekker seg insekter og er tilpasset krysspollinering. Likevel har de også evnen til selvpollinering. Hva tror du er fordelen med det?

 2. Hvorfor tror du at noen planter har utviklet tilpasninger som fremmer selvpollinering, mens andre har utviklet tilpasninger som hemmer selvpollinering?

 3. Hvorfor tror du andelen vindpollinerte urter er lavere i tett skog enn i åpne vegetasjonstyper?

 4. Frytleblomsten (Luzula sp.) og tulipanblomsten (Tulipa sp.) er i prinsippet bygd opp på samme måte med 3 + 3 blomsterdekkblad, 6 pollenknapper og et fruktemne bestående av 3 sammenvokste fruktblad. De er likevel svært forskjellige å se til. Hvilke tilpasninger til pollinering har disse to?
  To blomster med 6 kronblad.
  Tulipan og frytleblomst.
 5. Noen vannplanter er vannpollinerte (selv om de fleste har blomsterstandene over vann og derfor også kan pollineres ved hjelp av vind og insekter). Disse vannplantene har en del likhetstrekk med vindpollinerte planter. Begge gruppene har gjerne små, lite synlige blomster og produserer store mengder pollen. De mangler dessuten nektar og duft. Hva tror du dette skyldes?

 6. Bier og humler kan bidra til det som kalles nabopollinering, altså overføring av pollen fra en blomst til en annen på samme plante. Kan du tenke deg en blomsterfamilie hvor dette er spesielt aktuelt?

 7. Fuglepollinerte blomster har gjerne sterke rødlige farger, mangler lukt og er åpne om dagen. Flaggermuspollinerte blomster mangler farger, men har til gjengjeld sterk lukt og er åpne om natten. Hva sier dette deg om sannsynlige egenskaper ved disse pollinatorene?

 8. På hvilken måte tror du en reduksjon i artsmangfold og populasjonstetthet hos insekter kan være en trussel for blomsterplantenes artsrikdom?

 9. Er det mulig å få til selvbefruktning hos en art med enkjønnede blomster?

 10. Lilla orkidé med pollenet samlet i en gul klump som henger ned mot inngangen til insektene.
  Orkideen [i]Ophrys apifera[/i] har pollenet samlet i pollinium.
  Orkideer som flueblomst har pollenet samlet i store klumper (pollinier) med sammenkittet pollen. Denne klumpen med pollen klistrer seg fast som en enhet på et besøkende insekt. Store mengder pollen blir på denne måten spredt med én pollinator. Hvorfor tror du at denne løsningen med alt pollenet samlet i en klump (pollinier) bare finnes hos planter som er tilpasset spesialiserte pollinatorer?

 11. Hvilken funksjon tror du det har at nektar skilles ut i spesielle utposninger på blomsten, utposninger som kan være flere centimeter lange?

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter