Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Formering hos frøplanter"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos frøplanter"

Disse oppgavene skal gjøre deg mer bevisst på hvilken betydning indre befruktning har hatt for frøplantenes uavhengighet av vann under befruktningen og deres mangfold av tilpasninger. Du skal også kunne reflektere over forskjeller og likheter i livssykluser hos de ulike landplantegruppene.

Løvetann som sprer frø i motlys. Foto.
 1. Hvilke likheter og ulikheter ser du mellom livssyklusene hos de nakenfrøede og de dekkfrøede plantene?

 2. Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom livssyklusene hos frøplantene og de andre landplantene (mosene og karsporeplantene)?

 3. Mosene og karsporeplantene har "satset på" henholdsvis gametofytten og sporofytten i sine livssykluser. Hos frøplantene er det sporofytten som er videreutviklet, og dette ser ut til å ha vært en suksess. Kan du antyde en forklaring på dette?

 4. Alt liv trenger jo vann, men landplantene – og da spesielt frøplantene – har gjort seg mindre avhengige av vann. Hvordan?

 5. Frøet/-ene hos de dekkfrøede blomsterplantene er omsluttet av vev. Dette vevet og frøene blir til sammen en frukt når frøemnet/-ene modnes. Hvilken funksjon har dette vevet og frukten?

 6. Tjønnaks. Foto.
  Fruktene hos tjønnaks kan spres med vann eller andefugler.
  Noen dekkfrøede blomsterplanter lever i vann og er avhengige av vann for pollen- og/eller frøspredning. Er dette embryofytter (landplanter) eller ikke? Hva tror du menes med at de er sekundært tilpasset et liv i vann? Kjenner du til noen dyr som på samme måte er sekundært tilpasset et liv i vann?

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter