Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Formering hos karsporeplanter"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos karsporeplanter"

Ved å gjøre disse refleksjonsoppgavene får du bearbeidet lærestoffet om formeringen hos karsporeplanter. Oppgavene oppfordrer til helhetlig tenkning, slik at du kan få en forståelse av utviklingen som har skjedd, og oversikt over hvordan ulike karsporeplanter er tilpasset forskjellige miljø.

 1. Sneller med sporehus. Foto.
  Sporehus hos snelle.
  Noen sneller har to ulike typer skudd: brune vårskudd og grønne sommerskudd. Vårskuddene har sporehus og driver ikke fotosyntese, mens sommerskuddene mangler sporehus og driver fotosyntese. Dette gjelder for eksempel åkersnelle, engsnelle og skogsnelle. Hva tror du poenget kan være med dette?

 2. Hva slags likheter og ulikheter ser du i generasjonsvekslingen hos karsporeplanter sammenlignet med moser og frøplanter?

 3. Karsporeplantene har stor variasjon i plassering av sporehus. Kan du gi noen eksempler?

 4. Slekten lusegras kan ha både kjønnet (generasjonsveksling) og ukjønnet (yngleknopper) formering. I Norge har vi artene lusegras, fjell-lusegras og polarlusegras. Lusegras vokser i skog og myr opp til fjellskogen, fjell-lusegras vokser i fjell og åstrakter, og polarlusegras vokser hovedsakelig på Svalbard. Hvilken av disse tror du alltid har yngleknopper, og hvilken tror du alltid har sporehus? Hvordan tenker du?

 5. Forhistorisk bregneskog. Illustrasjon.
  Forhistorisk bregneskog.
  I tidsperioden karbon (ca. 360–300 millioner år siden) fantes det hele skoger med bregner og sneller, og enkelte arter nådde en høyde på over 40 meter. Det finnes fortsatt storvokste arter. Hvorfor tror du at de aller fleste i denne plantegruppa i dag er såpass beskjedne i størrelse og biomasse?

 6. Følgende sitat er hentet fra emnet "Ukjønnet formering" på Wikipedia: "En annen viktig form for ukjønnet formering er ved hjelp av sporer, som forekommer hos mange encellede arter samt karsporeplanter og sopper." Reagerer du på noe i denne framstillingen? Er det riktig å si at sporene hos karsporeplanten er en form for ukjønnet formering? Begrunn svaret ditt. Hvorfor tror du det er formulert slik?

 7. Hvorfor kan karsporeplanter produsere mange ganger flere sporer enn mosene? Hvilke fordeler tror du dette kan ha?

 8. Karsporeplanter kalles "Seedless vascular plants" på engelsk. Hvorfor er det engelske begrepet mer presist enn det norske?

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter