Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Formering hos moser"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos moser"

Disse oppgavene skal hjelpe deg til å reflektere over sammenhenger og til å bli mer bevisst på de utfordringene som mosene har ved at de er avhengige av vann ved befruktningen. Du vil også få bedre oversikt over ulike løsninger når det gjelder formering hos moser.

Sigdmose. Foto.
Sigdmose.
 1. Hvorfor tror du vi oftest finner moser i fuktige miljø?

 2. Sammenlign en moses livssyklus med havsalatens livssyklus. Nevn hvilke forskjeller du kan se, og diskuter hvilke betydninger disse forskjellene kan ha.

 3. Hvilke likheter og ulikheter ser du mellom mosenes generasjonsveksling og andre landplanters generasjonsveksling?

 4. Mosesporofytter. Foto.
  Sporofytter med sporehus.
  Kapseltennene i sporehuset hos mange bladmoser er hygroskopiske, det vil si at de reagerer på vann. De åpner seg når det er tørt vær og lukker seg i vått vær. Hva kan dette være en tilpasning til?

 5. Vurder hvilke(n) av disse mosene som mest sannsynlig formerer seg ukjønnet, det vil si hvilke(n) som trolig ikke produserer en sporofytt.
  1. En særbu mose eller en sambu mose
  2. En mose på tørr rabb i fjellet eller en mose i snøleie i fjellet
  3. En mose på arktisk tundra eller en mose i fuktig granskog

 6. Gråmose på rabb i fjellet. Foto.
  Gråmose vokser på tørre rabber.
  Mosenes befruktning er avhengig av vann, og vi finner derfor ofte moser i fuktige miljø. Det finnes likevel moser som vokser på tørre rabber i fjellet og i andre tørre habitater med lite tilgang på vann. Hvordan henger dette sammen?

 7. Hvilke(t) utsagn er korrekt(e)?
  1. "Mosenes formering er avhengig av vann."
  2. "Mosenes kjønnede formering er avhengig av vann."
  3. "Mosenes befruktning er avhengig av vann."

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter