Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Formering hos planter"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos planter"

Ved å jobbe med disse oppgavene vil du få bedre forståelse av hvilke utfordringer plantene møtte da de inntok landjorda. Du vil også få et bedre grunnlag for å forstå hvordan de ulike plantegruppene har løst utfordringer spesielt knyttet til formering på land.

 1. Hva slags utfordringer møtte plantene da de inntok landjorda?

 2. Hvilke to sentrale begivenheter markerer overgangen mellom sporofytt- og gametofyttgenerasjonen hos planter?

 3. Gametene (kjønnscellene) hos plantene dannes ved mitose. Hvordan dannes kjønnsceller hos mennesket og de fleste dyr som ikke har generasjonsveksling?

 4. Hva slags fordeler tror du planter som tilpasset seg landlivet fikk?

 5. Tyttebær. Foto.
  Tyttebær.
  Mange landplanter har et voksaktig ytre lag som kalles kutikula. Hva slags funksjon tror du dette har?

 6. Hvilke forskjeller og likheter er det mellom sporer og kjønnsceller?

 7. Hvor lages zygoten hos de fleste alger, og hvor dannes zygoten hos landplantene? Hva er et embryo?

 8. Hvilke fordeler kan planter ha av ukjønnet formering? Kjenner du noen eksempler?

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter