Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. FormeringChevronRight
  5. LivssykluserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Livssykluser

Organismene gjennomgår forskjellige livssykluser. Noen organismer er haploide gjennom mesteparten av livet, men den diploide fasen dominerer hos andre. En tredje utvei er å veksle mellom haploid og diploid fase.

Ulike former for kjønnet formering

De fleste dyr lager kjønnsceller direkte ved meiose. Kjønnscellene smelter sammen og danner en ny organisme. Hos noen alger er det motsatt: De er gjennom livsløpet med unntak av zygoten, som raskt går i meiose og danner nye haploide organismer.

Noen organismer som alger, karsporeplanter, moser, noen nesledyr og en del insekter, veksler mellom en diploid (2n) og en haploid (n) flercellet fase. Dette kalles generasjonsveksling.

Haplontisk livssyklus

Hos noen grønnalger er det flercellede stadiet haploid. Det eneste diploide stadiet er zygoten som ble dannet ved befruktningen. Zygoten går raskt i meiose og danner haploide sporer, som vokser til en ny haploid organisme.

Diplontisk livssyklus

Hos de fleste dyr, inkludert mennesket og noen brunalger, er det bare kjønnscellene som er haploide. Organismen er diploid gjennom hele livsløpet.

Haplodiplontisk – generasjonsveksling

Hos arter med finnes det en flercellet diploid og en flercellet haploid fase. Det varierer hvilken fase som er dominerende. Grønnalgen havsalat er et eksempel på en organisme hvor den haploide gametofyttgenerasjonen er like stor som den diploide sporofyttgenerasjonen.

Læringsressurser

Formering