Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. FormeringChevronRight
  5. Strategier for formeringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Strategier for formering

De forskjellige organismene har utviklet svært ulike strategier for å få ført genene sine videre.

Noen fisker er munnrugere og beskytter eggene mens de klekkes. Foto.
Havabbor er en såkalt munnruger og beskytter eggene mens de klekkes.

Strategier for å få ført genene sine videre

Organismene på jorda har utviklet svært mange måter å formere seg på. Mange organismer produserer langt flere avkom enn det som kan overleve. Dødeligheten er stor, men et høyt antall avkom sikrer at noen overlever. Andre organismer har utviklet en stikk motsatt strategi. De får få avkom og investerer mer i hvert enkelt av dem, slik at overlevelsesraten øker.

Mange avkom – liten andel overlever

Løvetannfrø løsner fra frøstanden og fyker avgårde med vinden. Foto.

En eng med løvetann produserer hundretusenvis av frø som fyker av sted med vinden, men bare noen få av disse vil spire til nye planter. Når løvetannen allikevel er svært tallrik, skjønner vi at arten er godt tilpasset miljøforholdene i Norge.

Få avkom – stor andel overlever

Fire røde plommer som henger på treet. Foto.

Andre planter, som plommetrær, avokado og kokospalmer, produserer færre frø og investerer mer i hvert enkelt. Fruktkjøttet som omgir frøet kan øke sjansen for å overleve ved at det gir beskyttelse, opplagsnæring og gjødsel eller sørger for spredning.

Tett oppfølging med yngelpleie

Isbjørnbinne og to unger. Foto.

Isbjørnen har lang yngelpleie. Den får fra én til fire unger vinterstid. Isbjørnbinna dier ungene de første tre til fire månedene og beskytter dem til de er 28 måneder gamle. Resultatet er at 70–90 prosent av ungene overlever.

Læringsressurser

Formering