Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Tilpasninger hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til voksested"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til voksested"

Et voksested kan beskrives ved hjelp av mange faktorer. Disse oppgavene vil gi deg trening i å forstå hvordan ulike faktorer virker sammen og danner ulike voksesteder. Du skal kunne gi eksempler på tilpasninger planter har til ulike miljøer, og du skal også kunne reflektere over hvorfor planter i det samme miljøet kan ha litt ulike tilpasninger.

Siv og gul nøkkerose i vannet. Foto.
 1. Miljøforholdene på fjellet er på ingen måte ensartet. Vi kan se stor variasjon i miljøbetingelser innenfor et lite område. Et område med rabber og snøleier kan inneholde både vindutsatte, snøfrie, tørre rabber og fuktige snøleier der snøen ligger ekstra lenge.. Hvordan tror du disse variasjonene påvirker plantesammensetningen og plantenes tilpasninger?

 2. Hvilke karaktertrekk ved fjellplantene kan ses på som tilpasninger både til frost, uttørking og vindeksponering?

 3. Noen fjellplanter beholder gamle, døde bladrester utenpå friske blader og skudd. Tror du dette kan være en tilpasning til noe – og i så fall til hva?

 4. Fjellblomsten bleikmyrklegg. Foto.
  Bleikmyrklegg er en av mange fjellplanter som kan veksle mellom selvpollinering og krysspollinering.
  "Selvpollinering er bedre enn ingen pollinering" ser ut til å være et motto for mange fjellplanter. Hva tror du er ment med dette?


 5. Både fjellplanter og ørkenplanter har problemer med tørke. De ser likevel nokså forskjellige ut. Hva tror du grunnen til det er?

 6. Ørkenplanter og saltplanter viser ofte mange likhetstrekk når det gjelder tilpasninger. Hva skyldes dette?

 7. Den lille frittflytende planten andemat tett i tett.
  Den frittflytende planten andemat.
  Det finnes mange ulike vannplanter. Noen er frittflytende, mens andre er festet med røtter i bunnen av vannet. Har du eksempler på vannplanter som tilhører slike grupper? Hvilke forskjeller i tilpasninger tror du vi finner hos disse?

 8. Noen vannplanter har både flyteblader som ligger i vannoverflaten, og undervannsblader som er fullstendig nedsenket i vann. Slike blader ser ofte svært forskjellige ut. Hvilke trekk finner vi hos disse bladene, og hvorfor?

 9. Hvor tror du spalteåpningene på en vannplantes overflateblader sitter? Begrunn svaret!

 10. Vanlig tjønnaks. Foto.
  Tjernaks ([i]Potamogeton natans[/i]) er en flytebladsplante hvor rota er festet til bunnen, mens bladene flyter på overflaten.
  Hvilken hovedfunksjon tror du røttene til fastsittende vannplanter har?

 11. Skyggetilpassede blader har noen likhetstrekk med undervannsbladene til vannplanter. Hvilke trekk tror du dette er, og hva kan forklare dette?

 12. Hydrofytter, halofytter og xerofytter er betegnelser på ulike grupper planter med et sett spesialtilpasninger til et bestemt miljø. Kjenner du til mer dagligdagse begreper for disse?

 13. Noen planter er tilpasset tørke ved at de unngår tørkestress, mens andre faktisk tåler å tørke ut. Gi eksempler!

 14. Planter både i fjellet, i ørkenen og i vannet har ulike utfordringer knyttet til ytre miljøfaktorer. Tror du det finnes et optimalt levested uten stress, og hvor er i så fall dette?

Læringsressurser

Tilpasninger hos planter