Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Tilpasninger hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til andre arter"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til andre arter"

Gjennom disse oppgavene skal du få innsikt i ulike former for samliv mellom planter og andre organismer og i hvordan samliv kan være både til fordel og ulempe for planten. Du skal også kunne forstå og gi eksempler på hvordan arter er tilpasset hverandre gjennom koevolusjon.

Fuglepollinert plante med hjelperen kolibri. Foto.
 1. Planters tilpasninger til pollinatorer og frøspredere er ofte gjensidige og til fordel for begge parter. Kjenner du til eksempler på pollinering og frøspredning som kun er fordelaktig for planten, og hvor den andre parten ikke påvirkes noe særlig? Hva kalles denne formen for samspill?

 2. Kvelerfiken som har vokst seg rundt vertstreet. Foto.
  Kvelerfiken begynner som epifytt, men kan etter hvert omslutte vertsplanten helt, kvele den og overta dens plass i skogen.
  Parasittisme er en type interaksjon mellom arter som er fordelaktig for den ene og ufordelaktig – men ikke nødvendigvis dødelig – for den andre. Gi eksempler på planter som er parasitter.

 3. Hva menes med at det foregår et evolusjonært våpenkappløp mellom planteetere og planter? Hvem tror du vinner?

 4. "Whistling thorn", akasietreet som gir husrom til maur som beskytter treet, er en tornete busk. Burde ikke tornene være forsvar nok mot herbivorer? Har du noen forklaring på hvorfor treet har andre forsvarsmekanismer i tillegg til tornene?

 5. Hvorfor tror du planter i erteblomstfamilien ofte brukes som såkalte jordforbedrere og plantes inn i områder med skrint jordsmonn, for eksempel i veiskjæringer?

 6. Planter kan inneholde ulike stoffer som er giftige for enkelte planteetere. Hva slags kortsiktige og langsiktige effekter tror du dette har på planteeterne?

 7. Tabaiba dulce med giftmelk. Foto.
  Denne planten i vortemelkfamilien skiller ut giftig melkesaft når en stengel eller et blad blir brukket av. Dette er en beskyttelse mot beiting.
  Alkaloider er en gruppe kjemiske stoffer som hindrer beiting. Soleiefamilien og valmuefamilien er blant plantefamiliene som er spesielt rike på disse stoffene. Kjenner du til noen arter i disse familiene som beitedyr holder seg unna?

 8. Noen planter som blir angrepet av insektlarver, skiller ut stoffer som tiltrekker seg insektlarvenes fiender, såkalte livvaktvepser. Hvorfor tror du vepsen kalles en livvakt? Hvem er den livvakt for? Tror du dette er en tilpasning fra vepsens eller plantens side?

 9. Se på oppgaven over. Hva kalles samlivet mellom følgende parter og hvem er samlivet fordelaktig og ufordelaktig for?
  1. plante og veps
  2. insektlarve og veps
  3. plante og insektlarve

Læringsressurser

Tilpasninger hos planter