Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Tilpasninger hos planterChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til abiotiske faktorer"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Tilpasninger til abiotiske faktorer"

Disse oppgavene skal gi deg innsikt i hvilke abiotiske faktorer som kan være mangelvare for planter, og hvordan planter har tilpasset seg slike forhold. Du skal også kunne reflektere over hvorfor planter kan ha ulike tilpasninger til samme utfordring.

 1. Det finnes mange ulike egenskaper som kan tolkes som tilpasninger til tørke. Hvorfor har ikke planter i et slikt miljø alle disse tilpasningene?

 2. Myske som vokser i skyggen. Foto.
  Myske vokser gjerne i skyggen på næringsrik jord i løvskog.
  Planter som vokser i henholdsvis skygge og sol, har ofte blader som ser forskjellige ut. Kan du beskrive noen typiske forskjeller? Forklar hvordan dette kan være tilpasninger til de ulike miljøforholdene. Er disse tilpasningene arvelige, tror du?

 3. På hvilke måter kan spalteåpningene være beskyttet hos tørketilpassede blader, og hva er hensikten med denne beskyttelsen?

 4. Sammenlign et skyggetilpasset blad, et tørketilpasset blad og et flyteblad. Er det noen forskjeller i plassering og mengde spalteåpninger? Forklar forskjellene.

 5. Hvorfor har vi ingen eviggrønne løvtrær i Norge, tror du?

 6. Grankvist dekt av snø. Foto.
  Bartrær mister ikke nålene om høsten. Hvorfor ikke?
  De viltvoksende bartrærne våre feller ikke nålene om høsten. Hvordan håndterer de tørkeproblematikken om vinteren?

 7. På hvilke måter kan for mye lys være et problem for planter? Hvordan har plantene tilpasset seg dette?

 8. Hvilke forskjeller og likheter ser du mellom mykorrhiza (sopprot) og nitrogen-fikserende bakterier i rotknoller hos for eksempel erteplanter?

 9. Tror du alle kjøttetende planter vokser i næringsfattige miljøer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Læringsressurser

Tilpasninger hos planter