Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Vekst og utvikling hos planterChevronRight
 5. Fra frø til frø – en frøplantes livssyklusChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fra frø til frø – en frøplantes livssyklus

Frøplantene går gjennom livssyklusen sin på mange ulike måter. Noen vokser, får avkom og dør på under ett år. Andre bruker flere år på å nå formeringsdyktig alder og kan leve i hundrevis av år. Frøspiring og blomstring er viktige hendelser som er nøye synkronisert med miljøforholdene.

Årstidsvariasjoner

Bjørk om høsten. Foto.
Bjørk feller bladene på høsten for å redusere vanntapet.

Planter som vokser i områder med årstidsvariasjon, må sørge for at frøspiring, vekst og blomstring skjer om våren og sommeren. Viktige faktorer som signaliserer når disse årstidene inntreffer, er temperatur og dag- og nattlengde.

Plantenes reaksjoner på endringer i dag- og nattlengde kalles fotoperiodisme. Plantene registrerer dag- og nattlengde ved hjelp av fargepigmentet fytokrom. Dette pigmentet finnes i to former, avhengig av lysets bølgelengde. På denne måten holder plantene styr på årstidene slik at frøspiring, vekst og blomstring skjer til mest mulig gunstig tid.

Frøhvile og frøspiring

Frøspire og frøskall. Foto.
De fleste frø trenger en hvileperiode før de kan spire.

Frøet gir beskyttelse og næring til planteembryoet. I tillegg gir det embryoet mulighet til å gå i dvale. De fleste frø trenger en kort eller lengre hvileperiode før de spirer. Denne perioden samsvarer med vinteren hos oss og tørkeperioder ved sørligere breddegrader. Frø kan også overleve i jorda i flere år og danne en frøbank. Dette er spesielt viktig for (kortlivede) arter som lever i uforutsigbare miljø. Frøene kan da spire på ulike tidspunkter og dermed spre risikoen over flere sesonger.

Frøhvilen brytes først når vann trenger inn gjennom frøskallet. Noen frø er avhengige av at det harde frøskallet slites ned mekanisk, mens andre trenger en kuldeperiode. Enkelte frø tåler eller må passere en dyretarm før de kan spire, mens andre spirer først etter at enkelte spiringshemmende stoffer er brutt ned.

Ettårige, toårige og flerårige planter

Hvor lang tid det går fra et frø spirer til det har vokst til en moden plante som kan produsere nye frø, varierer mye:

Vokseformer: urter og vedplanter

Planter med grønne, saftfulle stengler som visner ned om høsten, kalles urter. De fleste overlever vinteren med vekstpunkter nær jordoverflaten, som danner nye skudd neste sesong. Andre overlever vinteren som underjordiske løker.

Vedaktige planter, som busker og trær, visner ikke ned om høsten, men mange av dem feller bladene for å redusere vanntapet. Klorofyllet brytes ned før bladene felles, og de andre fargepigmentene kommer derfor tydelig fram som høstfarger. Vinterknopper vokser på kvistene og utvikler nye grønne skudd om våren.

Læringsressurser

Vekst og utvikling hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Primærprodusenter i havet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.