Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Sirkulasjon hos ulike dyregrupperChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver – sirkulasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver – sirkulasjon

Oppgavene handler om organsystemer for sirkulasjon. De skal hjelpe deg til å se sammenhenger mellom hvordan disse systemene er bygget opp, og hvordan de fungerer. Oppgavene vil også utfordre deg til å reflektere over hvordan sirkulasjonssystemene er tilpasset dyrenes aktivitetsnivå og det miljøet som dyrene lever i.

 1. Hva er hovedhensikten med et sirkulasjonssystem?

 2. Et sirkulasjonssystem har mange viktige oppgaver. Gi eksempel på minst fem slike oppgaver.

 3. Et sirkulasjonssystem består av tre hovedkomponenter. Hvilke?

 4. Vi skiller mellom to hovedtyper sirkulasjonssystem: åpent og lukket. Hva er de viktigste forskjellene?

 5. Hva kjennetegner dyr som mangler et sirkulasjonssystem?

 6. Utformingen av sirkulasjonssystemet er svært likt hos insekter og krepsdyr. Dersom vi måler oksygeninnholdet i hemolymfen hos disse to dyregruppene, finner vi imidlertid store forskjeller. Hva er årsaken?

 7. Gi eksempel på bløtdyr som har lukket sirkulasjonssystem. Hvilken betydning tror du dette har for disse dyrene?

 8. Fisk har et enkelt kretsløp, mens pattedyr har et dobbelt kretsløp.
  1. Hva menes med begrepene enkelt og dobbelt kretsløp?
  2. Hvilken betydning har dette for oppbygningen av hjertet hos fisk og pattedyr?
 9. Hvordan er kapillærene oppbygget, og hva er deres funksjon?

 10. Hva er muskelvenepumpa, og hvilken funksjon har den for transport av blod?

 11. Hos landlevende virveldyr er blodet oksygenrikt i hjertets venstre forkammer, mens det er oksygenfattig i høyre forkammer. Hva er årsaken til dette?

 12. Blodet hos pattedyr er rødt, mens det hos mange virvelløse dyr har en blå farge. Hva er årsaken til dette?

 13. Hva forstår du med begrepene reversibel binding av oksygen og karbondioksid i blodet?

 14. Karbondioksid transporteres på tre ulike måter i blodet. Hvilke?

 15. Blodmangel (anemi), som rammer mange mennesker, betyr at blodet har for lav andel røde blodceller.
  1. Hva tror du dette kan føre til?
  2. En av hovedårsakene til anemi er jernmangel. Hvorfor tror du jernmangel kan føre til anemi?

Læringsressurser

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper