Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Sirkulasjon hos ulike dyregrupperChevronRight
  5. Transport av oksygen og karbondioksid i blodetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transport av oksygen og karbondioksid i blodet

Ulike dyregrupper har ulike hjelpestoffer til å bistå transporten av oksygen, mens karbondioksid kan transporteres på tre ulike måter.

Transport av oksygen med pigmenter

Oksygen har lav løselighet i vann, og de fleste dyr er derfor avhengig av respirasjonspigmenter for å transportere oksygen i blodet. Respirasjonspigmentene er proteiner som inneholder jern- eller kobberatomer. Disse har evne til reversibel binding av oksygen.

Reversibel binding betyr at oksygen blir tatt opp når blodet passerer respirasjonsorganene, og frigitt når blodet ankommer cellene i kroppen. Dette skjer fordi gassene diffunderer fra høy til lav konsentrasjon.

Det er respirasjonspigmentene som gir blodet farge

Sort hummer. Foto.
Hummer og andre leddyr benytter hemocyanin til transport av oksygen.

Mange bløtdyr og leddyr benytter hemocyanin for å transportere oksygen i kroppen. Dette er et respirasjonspigment som inneholder kobber og gir blodet en blå farge.

De fleste virveldyr transporterer oksygen ved hjelp av hemoglobin. Hemoglobin er et jernholdig respirasjonspigment som finnes inne i de røde blodcellene, og som blir rødt når det binder oksygen. Hos pattedyr fraktes cirka 98 prosent av oksygenet bundet til hemoglobin.

Hvert hemoglobinmolekyl kan binde fire oksygenmolekyler, og hver røde blodcelle inneholder omkring 300 millioner hemoglobinmolekyler.

Transport av karbondioksid

Selv om karbondioksid har litt høyere løselighet i vann enn det oksygen har, er det kun 5 prosent av karbondioksidet som transporteres fysisk løst i blodet.

Hele 65 prosent av karbondioksidet transporteres som hydrogenkarbonat. Inne i de røde blodcellene reagerer karbondioksid med vann. Da dannes karbonsyre som så spaltes til hydrogenkarbonat og hydrogenion.

Omtrent 30 prosent av karbondioksidet transporteres fra cellene til lungene ved at det bindes til hemoglobin.

Læringsressurser

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper