Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Sirkulasjon hos ulike dyregrupperChevronRight
  5. Sirkulasjon hos virveldyrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sirkulasjon hos virveldyr

Hos virveldyr transporteres blodet i et lukket sirkulasjonssystem. Dette gjør at transporten av gasser og andre stoffer kan skje raskt og effektivt. Et lukket sirkulasjonssystem kan være enkelt eller dobbelt.

Skjematisk tegning av fem ulike kretsløp.
Modell av kretsløp til ulike grupper virveldyr (fra venstre): fisk, amfibier (rumpetroll), amfibier (frosk), krypdyr, fugler og pattedyr.

Sirkulasjonssystemet hos virveldyr

Sirkulasjonssystemet hos virveldyr består av ett hjerte, et nettverk av blodårer og en sirkulerende væske som kalles blod. Hjertet slår med rytmiske bevegelser og skaper et trykk som pumper blodet rundt i kroppen.

Modell av hjerte hos menneske. Illustrasjon.
Den største arterien går ut fra hjertet og kalles aorta.

Arteriene

Fra hjertet pumpes blodet først ut i arterier som leder blodet fra hjertet. De store arteriene har tykke vegger, og blodtrykket er høyt. Disse forgreines til stadig tynnere arterier, og samtidig vil blodtrykket gradvis avta. De minste arteriene ender til slutt i et nettverk av kapillærer.

Kapillærene

Veggene i kapillærene består av kun ett cellelag. All utveksling av stoffer mellom blodet og cellene skjer ved diffusjon i kapillærene. Fra kapillærene strømmer blodet over i små vener som gradvis samles til større vener.

Modell av lungeblærer omgitt av kapillærer. Illustrasjon.
Lungeblærer omgitt av kapillærer.

Venene

Tegning av blodåre og muskler.
Muskelvenepumpa.

Venene leder blodet tilbake til hjertet. Blodtrykket i venene er svært lavt sammenlignet med blodtrykket i arteriene. Klaffer i venene sørger imidlertid for at blodet alltid vil strømme i en retning, tilbake mot hjertet.

I tillegg kan veggene i de fleste venene presses helt sammen. Dette er viktig for som også bidrar til at veneblodet transporteres tilbake mot hjertet. Muskler som omgir venene, utøver et trykk på disse slik at veneveggene klemmes sammen og blod presses videre gjennom venene. Samtidig sørger veneklaffene for at blodet strømmer i riktig retning.

Muskelvenepumpa er spesielt viktig for transporten av blod opp fra beina ved gåing og løping.

Læringsressurser

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper