Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Sirkulasjon hos ulike dyregrupperChevronRight
 5. SirkulasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sirkulasjon

Alle dyr tek opp og skil ut ulike stoff med omgivnadene. Hos små dyr der avstandane er svært korte kan dette skje direkte ved diffusjon. Hos større dyr er avstandane lengre, og diffusjon av stoff vil gå for sakte. Dei fleste fleircella dyra treng derfor eit transportsystem.

Alle dyr tar opp og skiller ut ulike stoffer med omgivelsene. Hos små dyr der avstandene er svært korte kan dette skje direkte ved diffusjon. Hos større dyr er avstandene lengre, og diffusjon av stoffer vil gå for sakte. De fleste flercellede dyr trenger derfor et eget transportsystem.

Funksjon

Hovedoppgaven til sirkulasjonssystemet er å bidra til rask transport over lange avstander. Det som transporteres er:

 • oksygen fra respirasjonsorganene til cellene
 • karbondioksid fra cellene til respirasjonsorganene
 • næringsstoffer fra fordøyelsessystemet til cellene
 • avfallsstoffer fra cellene til ekskresjonsorganene
 • hormoner fra produksjonsstedet til målcellene
 • hvite blodceller og antistoffer for immunforsvaret
 • varme fra kroppskjernen til kroppsoverflaten

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper

Alle encellede dyr og enkelte flercellede dyr, som svamper, nesledyr og flatormer, mangler et sirkulasjonssystem. Hos disse skjer all utveksling av stoffer mellom cellene i kroppen og dyrets omgivelser ved .

Glassmaneter. Foto.
Nesledyr, slik som glassmaneten, mangler sirkulasjonssystem. All transport inn og ut av maneten foregår ved diffusjon gjennom cellemembranen hos enkeltcellene.

De fleste flercellede dyr må imidlertid transportere stoffer over så lange avstander at diffusjonen går for sakte. Disse har derfor utviklet et sirkulasjonssystem. Et sirkulasjonssystem består av en sirkulerende væske, et kanalsystem som leder væsken rundt i kroppen, og en eller flere pumper som opprettholder væskestrømmen.

Vi skiller mellom to hovedtyper av sirkulasjonssystem

 • åpent sirkulasjonssystem
 • lukket sirkulasjonssystem

Åpent sirkulasjonssystem

De fleste har et åpent sirkulasjonssystem. Den sirkulerende væsken pumpes ut fra hjertet til arterier som ender direkte i kroppshulrommet uten å danne en forbindelse med kapillærer og vener. Væsken vil derfor strømme fritt i kroppshulrommet, og blandes med vevsvæsken. Den sirkulerende væsken som omgir cellene, kalles .

All utveksling av stoffer mellom celler og hemolymfe skjer ved diffusjon. Hemolymfen strømmer tilbake til hjertet gjennom ventilåpninger med klaffer som sørger for enveistransport av væske.

Sammensetningen av hemolymfen endres når den transporteres mellom kroppshulrommet og hjertet. Dette fordi næringsstoffer tas opp fra fordøyelsessystemet, avfallsstoffer fjernes i ekskresjonsorganene, og gasser utveksles i respirasjonsorganene.

I åpne sirkulasjonssystem vil den sirkulerende væsken utgjøre en stor andel av dyrets kroppsvolum.

Det er mange begrensninger som gjør at åpne sirkulasjonssystemer er mindre effektive enn lukkede sirkulasjonssystem:

 • trykket er lavt, og tilbakeføring av væske til hjertet skjer langsomt
 • muligheten til å regulere fordelingen av hemolymfe til ulike organer er liten
 • det er liten mulighet til å endre hastigheten på oksygentransporten til cellene siden væsken strømmer fritt i kroppshulen

Lukket sirkulasjonssystem

Alle med unntak av kjeveløse fisker, har et lukket sirkulasjonssystem. Det samme gjelder enkelte virvelløse dyr som for eksempel meitemark, blekkspruter og pigghuder.Hos virveldyr transporteres blodet i et lukket kanalsystem bestående av elastiske blodårer. Fra hjertet pumpes blodet ut i arterier som forgreines til stadig tynnere blodårer før de ender i et nettverk av kapillærer. I kapillærene utveksles stoffer mellom blodet og cellene ved diffusjon. Fra kapillærene strømmer blodet over i vener som leder blodet tilbake til hjertet. På denne måten holdes blodet adskilt fra vevsvæsken, og de to væskene har en svært ulik sammensetning.

Læringsressurser

Sirkulasjon hos ulike dyregrupper