Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Gassutveksling hos ulike dyregrupperChevronRight
 5. Øvingsoppgaver – gassutvekslingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgaver – gassutveksling

Disse oppgavene handler om organsystemer for gassutveksling. De skal hjelpe deg til å se sammenhenger mellom hvordan disse systemene er bygget opp, og hvordan de fungerer. Oppgavene vil også utfordre deg til å reflektere over hvordan bygningstrekk og funksjon er tilpasset det miljøet som dyrene lever i.

Mikrroskopbilde av flatmark påtegnet piler som viser gassutveksling.
Gassutveksling hos flatmark.
 1. Hvorfor må alle dyr ha tilgang på oksygen?

 2. Hvor i kroppen blir det brukt oksygen, og hvilke sluttprodukter blir dannet av oksygenbruken?

 3. Hva kjennetegner organene som brukes til gassutveksling?

 4. Hvordan skjer transporten av respirasjonsgasser mellom et dyr og omgivelsene, og mellom respirasjonsorganene og cellene?

 5. Hvorfor kan en del dyr bruke huden til gassutveksling?

 6. Hvorfor trenger ikke insekter sirkulasjonssystemet for å transportere respirasjonsgasser?

 7. Noen dyr bruker vann til gassutvekslingen, og andre bruker luft. Hva er de viktigste forskjellene på disse to respirasjonsmediene (vann og luft) når det gjelder utveksling av respirasjonsgasser?

 8. Fisk bruker motstrømsprinsippet for å ta opp mer oksygen fra vannet. Tenk deg en situasjon hvor blod og vann i stedet strømmer i samme retning gjennom gjellene. Hvorfor vil blodet da ta opp mindre oksygen fra vannet?

 9. Pattedyr har et mye høyere oksygenforbruk enn amfibier og krypdyr. På hvilken måte er lungene hos pattedyr tilpasset dette høye oksygenforbruket?

 10. Hvorfor er gjeller og hud lite egnet som respirasjonsorganer hos landlevende dyr, og hva kjennetegner respirasjonsorganene de bruker?

 11. I lungene hos fugl blir oksygenet tatt opp svært effektivt. Hvorfor?

 12. Hvilken funksjon har luftsekkene i transporten av respirasjonsgasser hos fugl? Skjer det gassutveksling i luftsekkene?

 13. Beskriv fordeler og ulemper med vann som respirasjonsmedium sammenlignet med luft.
  Hvordan har dette påvirket utformingen av respirasjonsorganene hos fisk og pattedyr?

Læringsressurser

Gassutveksling hos ulike dyregrupper

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter