Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Gassutveksling hos ulike dyregrupperChevronRight
  5. Organer for gassutvekslingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Organer for gassutveksling

Organene som benyttes til gassutveksling, kan deles i fire hovedgrupper. Ved hjelp av skjematiske snitt kan du her studere prinsippene for gassutveksling gjennom hud, i gjeller, i trakeer og i lunger.

Tegning av fire dyr med skissert tverrsnitt. Illustrasjon.

Hud som respirasjonsorgan

Noen dyr bruker huden til utveksling av gasser og har ikke utviklet spesialiserte respirasjonsorganer. Dette er bare mulig hos dyr som har en tynn og fuktig hud. Et eksempel er meitemarken, som lever i fuktig jord. Hos meitemark vil oksygen diffundere direkte gjennom huden og til et tett nettverk av blodkar som ligger like under huden.

Dyr som bare utveksler gasser gjennom huden, er svært små og/eller har en kroppsform som gir en stor overflate i forhold til kroppens volum.

Hos mange dyr er imidlertid ikke gassutveksling gjennom huden tilstrekkelig for å forsyne cellene med oksygen. Disse har utviklet spesialiserte organer for gassutveksling.

Gjeller som respirasjonsorgan

De fleste vannlevende dyr har utviklet gjeller. Gjeller er utbuktninger av kroppsoverflaten som står i direkte kontakt med vannet. Den tynne gjelleoverflaten er rikt forsynt med blodkar som gjør at gasser raskt og effektivt kan utveksles mellom vann og blod.

Trakeer som respirasjonsorgan

Insekter har et rørformet nettverk av luftkanaler som kalles trakeer. Disse har kontakt med luften i omgivelsene via små åpninger i insektenes hud. Trakeene leder oksygen direkte til cellene og transporterer karbondioksid i motsatt retning. Hos insekter skjer derfor utvekslingen av respirasjonsgasser uavhengig av sirkulasjonssystemet.

Lunger som respirasjonsorgan

Landlevende virveldyr har utviklet lunger som ligger beskyttet inne i brysthulen. Her står gassutvekslingsoverflaten i direkte kontakt med sirkulasjonssystemet, som leder oksygen til cellene og karbondioksid til lungene. Hos enkelte dyr med spesialiserte respirasjonsorganer, slik som amfibier, kan gassutveksling gjennom huden være et viktig tillegg til utvekslingen av gasser i respirasjonsorganene.

Læringsressurser

Gassutveksling hos ulike dyregrupper