Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Gassutveksling hos ulike dyregrupperChevronRight
  5. GassutvekslingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Gassutveksling

Oksygenet er viktig for å kunne utnytte energien i næringsstoffa, og karbondioksid er eit avfallsstoff som må fjernast frå cellene fortløpande. Utvekslinga av oksygen og karbondioksid mellom cellene og omgivnadene kallar vi respirasjon.

Oksygenet er viktig for å kunne utnytte energien i næringsstoffene, og karbondioksid er et avfallsstoff som fortløpende må fjernes fra cellene. Utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom cellene og omgivelsene kaller vi respirasjon.

Cellene bruker oksygen

Alle celler må ha tilførsel av oksygen. Gjennom en rekke reaksjoner som samlet kalles celleånding, bruker cellene oksygen for å omdanne energien i næringsstoffene til energirike ATP-molekyler (adenosintrifosfat).

ATP er nødvendig for alle energikrevende prosesser i en celle. Siden den aerobe celleåndingen foregår i cellenes mitokondrier, er det der alt oksygenet forbrukes. For at cellene skal få tilført oksygen, må dyr ta opp gassen fra omgivelsene. Dette kan skje via luft eller vann.
Under celleåndingen dannes sluttproduktene karbondioksid og vann. Disse må dyrene avgi til omgivelsene. For effektivt opptak av oksygen og utskillelse av karbondioksid har mange dyregrupper utviklet spesialiserte respirasjonsorganer.

Gassutveksling skjer ved diffusjon

Gassutveksling skjer ved at oksygen og karbondioksid strømmer fra et område med høy konsentrasjon av gassen til et område med lavere konsentrasjon. Dette kalles diffusjon.

Store, tynne og fuktige overflater

Gassutveksling må skje over tynne overflater med et stort areal for at alle cellene i kroppen skal få dekket sitt oksygenbehov. Respirasjonsoverflatene er bygget opp av levende celler som må holdes fuktige for å fungere. Vanligvis skjer gassutvekslingen over et lag fuktige epitelceller, som har rik blodtilførsel.

Rumpetroll. Foto.
Små rumpetroll tre dager etter klekking, med store utvendige gjeller.

Overflaten hos vannlevende dyr står i direkte kontakt med omgivelsene og holdes fuktig av vannet. Landlevende dyr må opprettholde fuktige overflater uten å tape for mye vann til omgivelser. Respirasjonsorganene ligger derfor beskyttet inne i kroppshulen. Hos mange dyr sørger et eget sirkulasjonssystem for transport av oksygen og karbondioksid mellom cellene og respirasjonsorganene.

Læringsressurser

Gassutveksling hos ulike dyregrupper