Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Gassutveksling hos ulike dyregrupperChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Gassutveksling hos ulike dyregrupper

Alle dyr må utveksle gasser med omgivelsene. Prosserer i kroppen vil stoppe opp ved mangel på oksygen, og avfallstoffet karbondioksid må skilles ut. Det varierer hvordan de ulike dyregruppene løser dette.

Insektlarve i vann. Foto.
Insekter utveksler gasser med omgivelsene med et såkalt trakesystem. Hos enkelte vannlevende insekter, som hos larvene til vannymfer og døgnfluer, forgreines trakésystemet ut til vedheng på bakkroppen som fungerer som gjeller.

Læringsressurser

Gassutveksling hos ulike dyregrupper