Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Fysiologien til mennesketChevronRight
  4. HormonerChevronRight
  5. To grupper hormonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

To grupper hormoner

Hormoner kan grupperes på flere ulike måter. En vanlig inndeling er å skille mellom vannløselige og fettløselige hormoner. Vi skal her se nærmere på disse to gruppene, og da særlig på forskjeller i produksjon, utskillelse, transport, virkemåte og biologisk respons.

Produksjon og utskillelse

Spermier
Testosteron stimulerer blant annet produksjonen av spermier. Testosteron tilhører en gruppe fettløselige hormoner som kalles steroider.

De fettløselige hormonene, for eksempel kjønnshormonene og kortisol, lar seg ikke lagre i vesikler, og forlater derfor cellene ved diffusjon etter hvert som de produseres.

De vannløselige hormonene produseres og lagres inne i vesikler i celler i de hormonproduserende kjertlene. Når cellene stimuleres, vil vesiklene smelte sammen med cellemembranene og skille ut hormonene ved eksocytose. Veksthormoner, , , og er eksempler på vannløselige hormoner.

Transport

Både fettløselige og vannløselige hormoner transporteres via vevsvæske over til blodet. Fettløselige hormoner er lite løselige i blodet, men siden de bindes til transportproteiner vil de ikke klumpe seg. Det finnes spesifikke transportproteiner som bare transporterer en bestemt type hormon, og det finnes mer generelle transportproteiner som kan transportere flere typer fettløselige hormoner. De vannløselige hormonene løser seg lett i blodet, og transporteres derfor i fri form.

Uten reseptorer – ingen hormonpåvirkning.

Virkemåte

Hormonene fraktes til målcellene via blodet. Målcellene har reseptorer som passer som "hånd i hanske" med det riktige hormonet. Dette gjør at informasjonen i hormonet blir avlevert til riktig adresse. Fettløselige hormoner diffunderer gjennom cellemembranen og binder seg til reseptorer inne i cellen før de utløser en biologisk respons.

Vannløselige hormoner binder seg til reseptorer i cellemembranen og stimulerer til en biologisk respons inne i cellen.

Læringsressurser

Hormoner

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter