Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Fysiologien til mennesketChevronRight
 4. Kroppens forsvar mot sykdommerChevronRight
 5. Vektorbåren smitteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vektorbåren smitte

Insekter og andre dyr som bærer på smittsomme sykdommer, er i ferd med å få bedre levevilkår mange steder i verden.

Gutt som er rammet av dengue
Den vektorbårne infeksjonssykdommen malaria forårsaker årlig mer enn 600.000 dødsfall globalt – de fleste som rammes er barn under fem år.

Vektorbåren smitte

Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt, og vi regner med at den vil stige ytterligere de neste femti til hundre årene, sier Kristin Aunan, forsker hos CICERO – Senter for klimaforskning.

Klimaendringene gjør at insekter som mygg og flått får større utbredelse og lengre sesong. Samtidig øker sjansen for at hittil fremmede arter kan overleve, forteller Aunan.

Insekter og andre dyr kan føre med seg både flere og nye mikroorganismer som gjør mennesker syke. Dette kaller vi vektorbåren smitte.

Flått og flue

Med vektorbåren smitte mener vi altså sykdomssmitte som blir overført indirekte via en bærer (en biologisk vektor), som ikke nødvendigvis er syk selv.

En vektor kan for eksempel være en mygg som fører med seg malariasmitte, en flue som bærer en parasittsykdom, eller en flaggermus som overfører rabies, forklarer Preben Ottesen, direktør ved avdelingen for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet.

Flått og asiatisk tigermygg
Norsk flått og asiatisk tigermygg. Mange vektorbårne sykdommer smitter via mygg. Her til lands er flåtten den best kjente vektoren.

Her til lands er vi best kjent med flåtten som vektor. Flått kan for eksempel bære og overføre sykdommen borreliose, som skyldes en bakterie, og skogflåttencefalitt, en type hjernebetennelse som skyldes et virus.

I Norge ser vi allerede at flått finnes flere steder i landet enn tidligere, og mot slutten av århundret kommer det antakelig til å finnes flått i mesteparten av landet, unntatt i fjellet, sier Ottesen.
Klimaendringene vil også gi oss nye sykdomsbærere å hanskes med.

Sår forårsaket av leishmaniaparasitter
Leishmaniasis er en parasittsykdom som blant annet gir feber, diaré, anemi og sår i huden. Vektoren er sandfluer.

I Italia og Frankrike finnes allerede asiatisk tigermygg, som kan smitte mennesker med febersykdommer som dengue. Sandfluer som bærer parasittsykdommen leishmaniasis, finnes også i disse landene. Og rabiesbærende flaggermus forekommer så langt nord som i Danmark, opplyser Ottesen.

Flere av disse smittebærerne er på vei videre nordover, og den nyinnvandrede asiatiske tigermyggen vil selv med dagens klima bli vanlig i vestlige deler av Europa. Norge er i dag for kaldt for denne myggen, men vi vil nok se den her også på et tidspunkt, sier han.

Behandling og forebygging

Kvinne med barn vasker klær i en dam. Foto.
Både malaria- og denguefebermygg yngler i små stillestående dammer. Ved å fjerne dammene kan man redusere myggbestanden.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 17 prosent av alle verdens infeksjonssykdommer vektorbårne, og disse forårsaker over en million dødsfall årlig på verdensbasis. Og med klimaendringene vil antallet mennesker i risikosonene øke.

Det finnes dessverre ikke så mange effektive medisiner mot mange av disse sykdommene, men man kan vaksinere seg mot flere av dem. Antibiotika fungerer for eksempel mot bakteriesykdommer som borreliose, men mot virus har vi stort sett bare lindrende preparater, forteller Preben Ottesen.

Flere vektorbårne sykdommer kan man imidlertid forebygge ved å beskytte seg mot de aktuelle smittebærerne.

Bruk myggnett og insektspray for å hindre myggstikk og fluebitt, og dekk til kroppen om du for eksempel går tur i flått-terreng, oppfordrer Ottesen.

Læringsressurser

Kroppens forsvar mot sykdommer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Celler og virus – kamp for helse

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Stress påvirker kroppen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vaksinering er viktig for å redusere barnedødelighet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vaksiner: De magiske dråpene. Bioteknologiskolen 8.

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  MHC (major histocompatibility complex)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Diagnostisering ved hjelp av antistoff – ELISA

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter