Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Fysiologien til mennesketChevronRight
 4. Kroppens forsvar mot sykdommerChevronRight
 5. T-celler (T-lymfocytter)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

T-celler (T-lymfocytter)

T-cellene styrer immunresponsen i kroppen og kan beskytte mot feil og infeksjoner inne i cellene. De utgjør "kommandosentralen" som styrer hele immunsystemet og avgjør om en immunrespons skal bli kraftig, moderat eller om systemet skal dempes ned. T-cellene kan også drepe andre celler om nødvendig.

Tegning av Celleaktivert immunrespons hvor mange celletyper er involvert.
T-celler er avhengig av B-celleaktivering. Makrofager sluker patogener (gullovaler) og presenterer fragmenter fra dem (antigen) på sin overflate. Antigenet blir gjenkjent av T-hjelperceller (lilla) som skiller ut kjemikalier for å aktivere andre celler, som B-celler (blå og piggete). B-celler deler seg og differensieres. Plasmacellene (store blå) produserer store mengder av antistoffer (røde), som gjenkjenner antigenet.

T-celler kan avsløre om en celle er virusinfisert

Virusinfeksjoner må angripes på en annen måte enn bakterieinfeksjoner. Virus trenger inn i cellene i kroppen vår og kan på den måten gjemme seg for immunsystemet mens de bruker cella til å produsere nye virus.

For å hindre at viruset formerer seg, er det viktig at den infiserte cella varsler omgivelsene om angrepet. Det gjør den ved å vise fram deler av viruset på overflaten, ved hjelp av et protein som kalles MHC. Dermed kan T-dreperceller (også kalt T-angrepsceller) oppdage virusinfeksjonen og drepe cella.

På tilsvarende vis kan T-celler avsløre om en celle har en feilfunksjon, for eksempel ved at den deler seg ukontrollert (kreft).

Navnet T-celler kommer av at de "modnes" i thymus (også kalt brisselen), et lite organ som sitter øverst i brystkassen.

 • T-celler kan ikke gjenkjenne et antigen direkte eller binde seg til frie antigener.
 • En infisert celle vil binde fragmenter av inntrengeren til proteiner kalt MHC og presentere antigener for T-cellene på sin overflate.
 • T-celler identifiserer kun antigener bundet til MHC.

T-celler regulerer immunapparatet

Noen typer T-celler har som oppgave å regulere immunapparatet. T-hjelpeceller hjelper til å øke immunresponsen ved en infeksjon. T-regulatorer demper uheldige immunresponser, slik at vi kan unngå allergi og autoimmunitet (angrep på egen kropp).

B-cellene kan ikke begynne å produsere antistoff mot et antigen uten at de får "klarsignal" fra en T-hjelpecelle. Det skjer ved at B-cella presenterer antigenet for T-cella ved hjelp av MHC.

Nå kan T-hjelpeceller oppdage viruset og aktiverer B-cellen ved hjelp av signalstoffer (). Cytokiner er signalstoffer som stimulerer delingen av B-lymfocytter og modning av plasmaceller og hukommelsesceller.

Signalstoffer – cytokiner

Immunofluorescent LM of active macrophages
Makrofager har blitt aktivert av en bakteriell infeksjon og produserer cytokiner for å varsle andre celler. Den sentrale cella har flere kjerner (blå). Makrofager bidrar til å drepe fremmede mikroorganismer.

Når vi har en infeksjon et sted i kroppen, aktiveres mange deler av immunforsvaret. For å få til dette produserer cellene en egen type signalproteiner som kalles cytokiner. Når en T-hjelpecelle aktiverer en B-celle, skjer det ved hjelp av cytokiner. En gruppe av cytokinene som kalles interferon, kan for eksempel stoppe proteinsyntesen i en celle slik at virus ikke kan formere seg.

Cytokinene er signalstoffer som ikke kan fraktes langt med blodstrømmen eller andre kroppsvæsker. Dette gjør at effekten blir lokal. En annen gruppe signalstoffer er kjemotaktiske proteiner. Disse skilles ut fra betennelsesstedet og trekker til seg cellene i immunapparatet.

HIV – AIDS

HIV er en sykdom som svekker immunsystemet i kroppen. Ved HIV-smitte blir T-hjelpecellene ødelagt, noe som kan føre til at immunapparatet i stor grad slutter å virke hvis man ikke får behandling. AIDS er navnet på sykdommen som oppstår når immunsystemet slutter å virke på grunn av en HIV-infeksjon.

Et HIV-virus dukker opp og frigjøres fra en T-celle. Mikroskopbilde.
HIV-virus frigjøres fra en T-lymfocytt.

Læringsressurser

Kroppens forsvar mot sykdommer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Celler og virus – kamp for helse

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Stress påvirker kroppen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vektorbåren smitte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vaksinering er viktig for å redusere barnedødelighet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Vaksiner: De magiske dråpene. Bioteknologiskolen 8.

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  MHC (major histocompatibility complex)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Diagnostisering ved hjelp av antistoff – ELISA

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter