Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. CellebiologiChevronRight
  4. Transport gjennom cellemembranenChevronRight
  5. Aktiv transport ved endo- og eksocytoseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Aktiv transport ved endo- og eksocytose

Store molekyler eller partikler, som hverken kan passere via membranen eller proteinkanaler, blir fraktet inn og ut av celler i membranblærer (vesikler). Det kalles endocytose når dette skjer ved opptak og eksocytose ved utskillelse. Felles for begge er at de benytter blærer og krever energi.

Mikroskopbilde av makrofag som omslutter en bakterie.
Mikroskopbilde av en makrofag som omslutter og bryter ned en bakterie.

Endocytose – transport inn i cella

Celler kan ta opp større partikler fra utsiden av cella og frakte dem inn i cella ved endocytose. Cellas yttermembran danner da en innbuktning som etter hvert omslutter partiklene og avsnøres slik at det dannes en blære (vesikkel) på innsiden av cellemembranen – et endosom.

Innholdet i blæren brytes ned ved hjelp av enzymer fra lysosomer. Blæren vil deretter vandre tilbake og smelte sammen med cellemembranen (eksocytose).

Endocytose kan deles inn i tre ulike former:

  • Fagocytose: Større partikler tas opp ved fagocytose. Encellede dyr som amøber tar opp næringspartikler ved fagocytose. Flercellede organismer har fagocytter som kan ta opp bakterier og slitte eller infiserte celler på denne måten.
  • Pinocytose er opptak av molekyler som er løst i væske. Små væskedråper omsluttes av cellemembranen, avsnøres og føres inn i cella.
  • Reseptorutløst endocytose: Molekylene som tas opp, bindes til spesielle reseptorer på cellemembranen før opptak. Dette gjelder makromolekyler, ofte proteiner, som er fanget opp av membranreseptorer på cellas overflate.

Eksocytose – transport ut av cella

Eksocytose er det motsatte av endocytose. Store molekyler og partikler som skal skilles ut av cella blir omsluttet av en membran slik at de danner en blære (vesikkel). Vesikkelen beveger seg mot cellemembranen og smelter sammen med denne slik at innholdet tømmes på utsiden av cella.

Enzymer og andre store molekyler som skal brukes utenfor cella, snøres av som vesikler (membranblærer) fra golgiapparatet. Avfall og ufordøyde rester omsluttes også av membranblærer. Alle slike vesikler som skal tømme innholdet på utsiden av cella, gjør det ved å smelte sammen med cellemembranen.

Kanaltransport mellom celler

Kanaler mellom celler hos både planter og dyr gjør at cytoplasmaet i naboceller står i kontakt med hverandre. Dette er viktig for at celler skal kunne samarbeide. Kanalene binder også cellene sammen i et vev.

Hos planteceller er disse kanalene (plasmodesmata) åpne hele tiden. Her kan det foregå passiv transport av vann, næringsstoffer og signalstoffer.

Læringsressurser

Transport gjennom cellemembranen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?