Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. CellebiologiChevronRight
 4. Transport gjennom cellemembranenChevronRight
 5. Passiv transport – diffusjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Passiv transport – diffusjon

Passiv transport er bevegelse av stoffer gjennom en cellemembran uten bruk av energi. Bevegelsen går fra et sted med høy konsentrasjon av stoffet, til et sted der konsentrasjonen av stoffet er lavere. Vi sier at stoffet beveger seg med konsentrasjonsgradienten. Diffusjon og osmose er eksempler på passiv transport.

Diffusjon – fra høy til lav konsentrasjon

Diffusjon er spredning av stoffer i gass og væske med konsentrasjonsgradienten (fra høyere til lavere konsentrasjon), slik at stoffet blir jevnt fordelt i det rommet som er tilgjengelig.

Diffusjon skjer når molekyler og ioner beveger seg. Denne bevegelsen er tilfeldig, men påvirkes av temperatur og partikkelmasse. Små partikler ved høy temperatur beveger seg raskest og gir derfor raskere diffusjon enn når partiklene er større eller temperaturen er lavere.

Ved diffusjon gjennom membraner, skiller vi mellom:

 • enkel diffusjon
 • fasilitert diffusjon
 • osmose

Enkel diffusjon – transport av små upolare molekyler

Enkel diffusjon er transport av små upolare molekyler rett gjennom fosfolipidlaget i cellemembranen.

Transporten går alltid med gradienten. Små molekyler med høy fettløselighet diffunderer (beveger seg ved hjelp av diffusjon) raskere enn større molekyler som er mindre løselige i fett.

Stor konsentrasjonsforskjell på inn- og utsiden av membranen fører til at diffusjonen går raskere. Når forskjellen er utlignet, vil transporten bli lik begge veier.

Stoffer som kan diffundere gjennom fosfolipidlaget:

 • gasser som oksygen (O2) og karbondioksid (CO2)
 • fettløselige hormoner (steroider) som østrogener, testosteron, tyroksin og adrenalin
 • fettløselige vitaminer: A, D, E og K
 • vannmolekyler (H2O) (Disse er polare, men er så små at de i noen grad kan passere mellom fosfolipidene.)

Fasilitert diffusjon – transport gjennom kanaler i cellemembranen

Fasilitert diffusjon er passiv transport av ioner og polare molekyler gjennom proteinkanaler i cellemembranen. Slik transport går alltid med konsentrasjonsgradienten (fra høyere til lavere konsentrasjon av stoffet) uten at cella bruker energi.

I cellemembranen sitter det flere typer spesialiserte proteiner:

Kanalproteiner

Noen membranproteiner danner kanaler gjennom membranen. Slike transportmolekyler kan være åpne, eller åpnes og lukkes etter behov ved hjelp av kjemiske eller elektriske signaler.

Passiv transport gjennom proteinkanaler sørger for transport av ioner og bestemte vannløselige molekyler, som ikke kan passere det hydrofobe (upolare) laget i cellemembranen.

Spesialiserte kanaler lar bestemte ioner strømme fritt fra høy til lav konsentrasjon. For eksempel er én type kanal åpen for kaliumioner (K+), en annen type kanal for natriumioner (Na+) og en tredje for kloridioner (Cl-).

Bærerproteiner/transportproteiner

De åpne proteinkanalene slipper ikke gjennom større molekyler som aminosyrer, glukose og små proteiner. Slike molekyler binder seg til transportproteinet slik at kanalen endrer form, og slipper molekylene gjennom, uten tilført energi.

Transportproteinene (bærerproteinene) er spesifikke for hver type molekyl som skal transporteres.

Læringsressurser

Transport gjennom cellemembranen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?