Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. Variasjon i økosystemer, habitater og nisjerChevronRight
  5. En natur i endring ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

En natur i endring

Det biologiske mangfoldet rundt oss er i stor grad et resultat av organismenes tilpasninger både til hverandre og til miljøet. Evolusjon og økologi er derfor uløselig knyttet sammen. Miljøet endrer seg over tid, og organismene må også stadig endre seg og tilpasse seg nye miljøforhold.

Brefront på isbre. Foto

Langsomme og sykliske endringer

Brunbjørn som våkner etter vintersøvn. Foto
Brunbjørn som våkner etter vintersøvn – en tilpasning til sesongvariasjoner.

De fleste naturlige endringer i miljøet går sakte. Kontinenter som driver fra hverandre, og erosjon av landskap tar lang tid. Artene vil derfor som regel ha god tid til å tilpasse seg.

Mange endringer i naturen er sykliske. Årstider gir store endringer i miljøet som organismene må være tilpasset. Ulike strategier er utviklet for å håndtere denne sesongvariasjonen. Om vinteren visner planter ned eller overlever som frø til neste år. Noen dyr går i dvale. Mange fugler kan overleve vinteren her hjemme, og de som ikke tåler kulda, stikker sørover.

Raske naturlige endringer

Det er en myte at det bare er mennesket som sørger for raske og dramatiske endringer i naturen. Det finnes eksempler på raske naturlige endringer som har ført til masseutryddelse av arter. Fem slike store masseutryddelser er kjent – alle lenge før mennesket dukket opp.

Tyrannosaurus rex utryddet av meteorittnedslag.
Tyrannosaurus rex utryddet av meteorittnedslag for omtrent 65 millioner år siden.

Den ene av disse skjedde for rundt 65 millioner år siden og antas å være forårsaket av et gigantisk meteorittnedslag. Denne katastrofale hendelsen som blant annet tok knekken på dinosaurene, medførte endringer som det var umulig for dem og mange andre organismer å tilpasse seg på kort tid. Denne store endringen la imidlertid forholdene til rette for evolusjon av en rekke andre arter, og dette ble pattedyrenes store sjanse.

Raske menneskeskapte endringer

Tømmer. Foto
Avskoging – menneskeskapte endringer som gjør at arter kan gå tapt.

Naturen har selv sørget for miljøendringer som har medført store artstap. Dette er likevel ikke noe argument mot å bekymre seg over det raske tapet av biologisk mangfold som vi opplever i dag, og som i stor grad er menneskeskapt. Selv om jorda og mangfoldet av arter tidligere har greid å bygge seg opp igjen etter slike masseutryddelser, er det ikke sikkert det går like lett denne gangen. Vi står dessuten i fare for å miste mange arter som vi selv er avhengige av.

Læringsressurser

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer