Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. Variasjon i økosystemer, habitater og nisjerChevronRight
  5. Habitat og nisjeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Habitat og nisje

Ulike arter har ulike krav til voksested eller leveområde, og de utnytter ressursene i miljøet på en bestemt måte. Begrepene habitat og nisje henger nært sammen, men betyr ikke det samme. Habitatet forteller hvor arten lever, mens nisjen beskriver hvordan arten lever.

Habitat er en arts voksested eller leveområde

Et er det samme som en arts voksested eller leveområde. Størrelsen og avgrensningen av habitatet avhenger av hvilken organisme vi snakker om. Et habitat kan være en granskog, en næringsfattig myr, eller det kan være høyfjellet. Et habitat kan også være et svært lite område som avføring fra en planteeter eller en gammel frukt, som er habitater for henholdsvis møkkmoser og muggsopp.

Nisje er hvordan en art lever og bruker ressurser

Formeringssyklus hos amfibier. Illustrasjon
En arts habitat og dens nisje kan forandre seg gjennom livsløpet. Et rumpetroll og en voksen frosk lever ulike steder og utnytter dermed også ulike ressurser.

Flere arter kan leve på samme sted, men de kan utnytte ressursene der på forskjellige vis. Hvordan en art lever og bruker ressurser, kalles artens . En nisje er summen av de miljøforholdene en art trenger for å kunne overleve og formere seg.

Et habitat kan sammenlignes med artens "adresse", mens nisjen kan ses på som artens "jobb".

Læringsressurser

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer