Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Biologisk mangfoldChevronRight
  4. Variasjon i økosystemer, habitater og nisjerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer

Variasjon i økosystemer oppstår på grunn av miljøforhold og påvirkning fra arter som lever der.

Bilde Tett regnskog, Bali, Indonesia

Økosystemmangfold

Med variasjon i økosystemer mener vi variasjonen innen et økosystem og variasjonen av ulike økosystemer i et område. Slik sett er økosystemmangfold det øverst nivået når vi ser på biomangfold.

Hva gjør at det er stor variasjon i noen økosystemer? Hvorfor har noen områder stort mangfold av ulike økosystemer?

Et økosystem med stor variasjon vil gi opphav til mange habitater og mange økologiske nisjer som kan fylles. Lær mer om hvordan dette gir grunnlag for større genetisk mangfold og artsmangfold.

Læringsressurser

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer